Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lov og ret

I lovgivningen er der formuleret en række rettigheder, som kan være væsentlige at kende, hvis man ønsker at indgå i et behandlingsforløb.

Alkoholbehandling

Vidste du, at;

  • borgeren har ret til at starte i et behandlingstilbud senest 14 dage efter borgeren har bedt om at komme i behandling.
  • behandlingen er gratis.
  • borgeren kan vælge at være anonym.
  • borgeren har mulighed for at vælge at få sin behandling i en anden kommune.
  • borgeren har ret til at have en bisidder med til sine samtaler.

Læs mere om lovgivningen om alkoholbehandling

Handleplaner

Læs mere om handleplaner

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Norddjurs Rusmiddelcenter er underlagt reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger jf. forvaltningslovens §§ 27 og 28 samt sundhedslovens §40.

Bisidder

Som borger har man ret til at lade en anden person medvirke som støtte for en.

Borgeren kan vælge at tage en bisidder med, eller man kan vælge helt at lade sig repræsentere af en anden (en partsrepræsentant).

  • Borgeren kan vælge at have en anden person med til samtale. 
  • Borgeren kan selv vælge, hvem du evt. ønsker skal være din bisidder. 
  • En bisidder er kun med som din støtte, og har ingen ret til efterfølgende at blive inddraget i din sag. 

En bisidder har heller ikke ret til at blande sig i sagen for eksempel ved at kræve, at sagen skal behandles på en bestemt måde, men kan hjælpe og støtte dig på anden måde, for eksempel ved at være til stede under mødet med kommunen.
Hvis du vælger at have en partsrepræsentant, så betyder det, at en anden person kan repræsentere dig.

Som borger vælger man selv, hvem man vil have som partsrepræsentant. Partsrepræsentanten skal have besked om de enkelte dele af sagsbehandlingen. Det kan være beslutningen om at iværksætte en undersøgelse, eller om at genoptage en sag.

Partsrepræsentanten skal også altid have besked om selve afgørelsen i sagen.
Da der er tale om at en anden person får adgang til væsentlige oplysninger om borgeren, så vil vi ved partsrepræsentation altid anmode om at få et samtykke hertil på skrift.

Læs mere i Forvaltningsloven vedr. vejledning og repræsentation

Videregivelse med samtykke

Læs mere i Sundhedsloven vedr. samtykke 

Samtykket gælder i op til et år.

Aktindsigt

Læs mere i Sundhedsloven vedr. aktindsigt

Misbrug og graviditet

Læs mere om misbrug og graviditet

Klage og ankemuligheder

Borgerne kan selv klage, men kan også ved fuldmagt lade sig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat.

Ifølge Sundhedsloven §141 kan der ikke klages over kommunens afgørelse om visitation til behandling.

Men man har mulighed for at klage over afgørelser i forbindelse med din behandling. Denne klage kan afgives mundtligt eller skriftligt til afdelingslederen i Rusmiddelcenter Norddjurs.

Borgeren vil få en skriftlig begrundet afgørelse vedrørende de beslutninger der er truffet i forløbet. Af den skriftlige begrundelse vil det fremgå, hvad der er besluttet, og hvad der er baggrunden for det. Det er ikke muligt at klage til ekstern klageinstans.

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Sønderport 10, 2. sal.
8500 Grenaa

Telefon 89 59 42 50
Mobil 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

OBS: Centeret holder lukket fredag d. 24/12 og fredag d. 31/12.

Telefontid

Mandag 8.30-12.00

Tirsdag 8.30-12.00

Onsdag Lukket

Torsdag 8.30-12.00

Fredag 8.30-12.00


Kontoret har åbent

Mandag 8.00-16.00 
(16.00-17.00 efter aftale)

Tirsdag 8.00-15.00 
(15.00-17.00 efter aftale)

Onsdag 8.00-13.00 
(13.00-16.00 efter aftale)

Torsdag 8.00-16.00 

Fredag 8.00-12.00


Udlevering antabus og substitutionsmedicin 

Mandag:

08.15-08.45 Substitutionsmedicin

13.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus

Torsdag:

08.30-10.30 Substitutionsmedicin + Antabus

14.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus