Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Orienterende/afklarende samtaler

Borgeren retter selv henvendelse til Rusmiddelcentret eller satellitten i Allingåbro, hvor borgeren får en tid til en orienterende samtale.

Ved den første samtale vil borgeren modtage grundig information om vores behandlingstilbud/forløb.

I samtalen vil du blive stillet en række spørgsmål, der handler om din baggrund, din nuværende situation både hvad angår misbrug og medicin, dine familie- og opvækstforhold, arbejde, kriminalitet og økonomi. Endvidere kan der indgå en screening i samtalen. Denne har til formål at afdække evt. psykiske problemstillinger, og kan være medvirkende til en mere fyldestgørende og helhedsorienteret indsats overfor borgeren.

Kortlægningen består også af en række spørgsmål, som skal besvares. Oplysningerne danner grundlag for, at behandleren sammen med borgeren kan lave en anbefaling til, hvordan behandlingen kan opstartes.

Derudover bruges oplysningerne til forskning og evaluering, som skal sikre, at vi til stadighed kan tilbyde den bedst mulige behandling.

I starten af kortlægningssamtalen vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, da Rusmiddelcentret er underlagt strenge krav om datasikkerhed og anonymitet.

Efterfølgende vil borgeren blive visiteret til sin fremtidige behandler.

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Sønderport 10, 2. sal.
8500 Grenaa

Telefon 89 59 42 50
Mobil 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

Telefontid

Mandag 8.30-12.00

Tirsdag 8.30-12.00

Onsdag Lukket

Torsdag 8.30-12.00

Fredag 8.30-12.00


Kontoret har åbent

Mandag 8.00-16.00 
(16.00-17.00 efter aftale)

Tirsdag 8.00-15.00 
(15.00-17.00 efter aftale)

Onsdag 8.00-13.00 
(13.00-16.00 efter aftale)

Torsdag 8.00-16.00 

Fredag 8.00-12.00


Udlevering antabus og substitutionsmedicin 

Mandag:

08.15-08.45 Substitutionsmedicin

13.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus

Torsdag:

08.30-10.30 Substitutionsmedicin + Antabus

14.30-16.15 Substitutionsmedicin + Antabus