Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Orienterende/afklarende samtaler

Borgeren retter selv henvendelse til Rusmiddelcentret eller satellitten i Allingåbro, hvor borgeren får en tid til en orienterende samtale.

Ved den første samtale vil borgeren modtage grundig information om vores behandlingstilbud/forløb.

I samtalen vil du blive stillet en række spørgsmål, der handler om din baggrund, din nuværende situation både hvad angår misbrug og medicin, dine familie- og opvækstforhold, arbejde, kriminalitet og økonomi. Endvidere kan der indgå en screening i samtalen. Denne har til formål at afdække evt. psykiske problemstillinger, og kan være medvirkende til en mere fyldestgørende og helhedsorienteret indsats overfor borgeren.

Kortlægningen består også af en række spørgsmål, som skal besvares. Oplysningerne danner grundlag for, at behandleren sammen med borgeren kan lave en anbefaling til, hvordan behandlingen kan opstartes.

Derudover bruges oplysningerne til forskning og evaluering, som skal sikre, at vi til stadighed kan tilbyde den bedst mulige behandling.

I starten af kortlægningssamtalen vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, da Rusmiddelcentret er underlagt strenge krav om datasikkerhed og anonymitet.

Efterfølgende vil borgeren blive visiteret til sin fremtidige behandler.

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Adresse og kontakt:

Sønderport 10, 2. sal
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 42 50

Mobil: 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

Kontoret har åbent:

Mandag:
08.00-16.00 (16.00-17.00 efter aftale)
Tirsdag:
08.00-15.00 (15.00-17.00 efter aftale)
Onsdag:
08.00-13.00 (13.00-16.00 efter aftale)
Torsdag:
08.00-16.00
Fredag:
08.00-12.00

Telefontider:

Mandag:
08.30-12.00
Tirsdag:
08.30-12.00
Onsdag:
Lukket
Torsdag:
08.30-12.00
Fredag:
8.30-12.00

Udlevering antabus og substitutionsmedicin:

Mandag og torsdag:
Efter aftale