Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Familiebehandling

Rusmiddelcenter Norddjurs tilbyder familieorienteret alkoholbehandling, da der er gode grunde til at yde en indsats over for den samlede familie som led i alkoholbehandlingen.

Formålet med behandlingen er, at afdække, vurdere og yde støtte og behandling ud fra det enkelte familiemedlems og den samlede families behov.

Når familien bliver inddraget i behandlingen, øger det effekten af den alkoholafhængiges behandling samtidig med, at det øger sandsynligheden for, at den alkoholafhængige søger behandling.

Hertil kommer, at inddragelse af familien i alkoholbehandlingen påvirker såvel alkoholadfærd som familiefunktion i en gunstig retning.

Effekten af familieorienteret alkoholbehandling for familien er:

  • større tilfredshed i parforholdet

  • forbedret familiefunktion (færre konflikter, bedre omsorg for hinanden og større samhørighed)

  • reduktion af psykosociale problemer hos børnene 

Alkoholbehandling, der yder støtte til hele familien, kan foregå på forskellig vis som:

  • samtaler med de voksne 

  • aflastende samtaler med børnene sammen med forældrene

  • vurdering af børnenes situation og eventuelle behov for yderligere støtte til børnene eller til den samlede familie

 

Kontakt Rusmiddelcentret

Adresse og kontakt:

Sønderport 10, 2. sal
8500 Grenaa
Telefon: 89 59 42 50

Mobil: 29 33 01 27

Mail: rus@norddjurs.dk

Kontoret har åbent:

Mandag:
08.00-16.00 (16.00-17.00 efter aftale)
Tirsdag:
08.00-15.00 (15.00-17.00 efter aftale)
Onsdag:
08.00-13.00 (13.00-16.00 efter aftale)
Torsdag:
08.00-16.00
Fredag:
08.00-12.00

Telefontider:

Mandag:
08.30-12.00
Tirsdag:
08.30-12.00
Onsdag:
Lukket
Torsdag:
08.30-12.00
Fredag:
8.30-12.00

Udlevering antabus og substitutionsmedicin:

Mandag og torsdag:
08.30 - 10.30 og 15.00 – 16.00