Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Madservice

Har du svært ved at klare madlavningen kan du få leveret middagsmad i det eget hjem?

Visitation til madservice

Det er visitationsafdelingen, der visiterer til tilbuddet og hjælper med at finde det rette tilbud til dig. Det kan eksempelvis være afklaring af, om der er behov for diætmad.

Efter visiteringen vil Norddjurs Mad eller Det Danske Madhus automatisk komme ud til dig med mad samt bestillingssedler til kommende uger.

Ønsker du, at blive visiteret til madordninge kan du kontakte visitationen alle hverdage mellem 8 og 12 på telefon 89 59 21 10.

Mail adresse til visitationen er sundhed@norddjurs.dk


Menu og levering

Du kan selv sammensætte ugens menu.

Du kan som minimum vælge imellem 10 hovedretter og 10 biretter. Biretter kan være en dessert eller en forret.

Maden leveres direkte på din adresse på et aftalt tidspunkt. 


Hvem leverer min mad

På nuværende tidspunkt er Norddjurs Mad og Det Danske Madhus godkendt som leverandør af madservice.

Her kan du læse mere om Norddjurs Mad og Det Danske Madhus


Betaling

Betaling af mad foregår via Betalingsservice, månedsvis og bagud via PBS.

Prisen for madservice fastsættes af kommunalbestyrelsen én gang om året.

Se mere under kommunens takstkatalog.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende madservice henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.