Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Livets afslutning

Der er mange ting at holde styr på, når du er pårørende til en døende, eller når en afdød pårørende skal begraves.

Hvis du vil passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om et plejevederlag, der kan erstatte din indkomst, mens du er på orlov.

Læs mere om dette på borger.dk

På Borger.dk kan du læse mere om mulighed for begravelseshjælp og efterlevelseshjælp.

Hvis du er efterlevende i Norddjurs Kommune, kan du finde tilbud om støtte og hjælp.

Der findes følgende sorggrupper i Norddjurs Kommune.

Sorggruppe folkekirken rettes til Sorggruppe for voksne i Grenå

Kontaktperson:

Christina Philipstatt
Tlf.: 29 10 32 37

Sorggruppe for voksne i Vestre Pastorat

Kontaktperson:

Hanne Louise Eyermann
Tlf.: 25 70 80 28

Tilbud til 65+ årige

Har du mistet din ægtefælle får du tilbudt besøg af en forebyggelseskonsulent fra Norddjurs Kommune. Har du mistet din samlever, er du også berettiget til besøg, men da er det desværre nødvendigt at bede om det, da vi ikke kan få oplysninger fra folkeregisteret.

Kontaktoplysninger:

Forebyggelseskonsulenterne i Norddjurs Kommune
Tlf. 89 59 30 12
Mandag til fredag: 8.00-9.00
Mail: Sundhedsskolen@norddjurs.dk

Samtalegruppe om sorg og tab for børn og unge

Er et tilbud under UngNorddjurs.

Initiativet henvender sig til børn og unge hvis mor, far eller søskende er livstruende syg eller død.