Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Livets afslutning

Der er mange ting at holde styr på, når du er pårørende til en døende, eller når en afdød pårørende skal begraves.

Hvis du vil passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om et plejevederlag, der kan erstatte din indkomst, mens du er på orlov.

Læs mere om dette på borger.dk

På Borger.dk kan du læse mere om mulighed for begravelseshjælp og efterlevelseshjælp.

Hvis du er efterlevende i Norddjurs Kommune, kan du finde tilbud om støtte og hjælp her.