Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Livets afslutning

Der er mange ting at holde styr på, når du er pårørende til en døende, eller når en afdød pårørende skal begraves

Hvis du vil passe en nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om et plejevederlag, der kan erstatte din indkomst, mens du er på orlov.

Læs mere om dette på borger.dk

På Borger.dk kan du læse mere om mulighed for begravelseshjælp og efterlevelseshjælp.

Hvis du er efterlevende i Norddjurs Kommune, kan du finde tilbud om støtte og hjælp.

Der findes følgende sorggrupper i Norddjurs Kommune.


Sorggruppe folkekirken rettes til Sorggruppe for voksne i Grenaa

Kontaktperson Christina Philipstatt, telefon 29 10 32 37


Sorggruppe for voksne i Vestre Pastorat

Kontaktperson Hanne Louise Eyermann, telefon 25 70 80 28


Tilbud til 65+ årige

Har du mistet din ægtefælle, får du tilbudt besøg af en forebyggelseskonsulent fra Norddjurs Kommune.

Har du mistet din samlever, er du også berettiget til besøg, men da er det desværre nødvendigt at bede om det, da vi ikke kan få oplysninger fra folkeregisteret.


Kontaktoplysninger

Forebyggelseskonsulenterne i Norddjurs Kommune

Telefon 89 59 30 12 / Hverdage kl. 8.00-9.00
Mail: Sundhedsskolen@norddjurs.dk


Samtalegruppe om sorg og tab for børn og unge

Samtalegruppe om sorg og tab for børn og unge er et tilbud under UngNorddjurs.

Initiativet henvender sig til børn og unge hvis mor, far eller søskende er livstruende syg eller død.

Læs mere om samtalegruppen på ungnorddjurs.dk

 

Tilmeld dig Ældretelefonen

Savner du også de hyggelige samtaler i hverdagen?

Tilmeld dig Ældretelefonen – og få en ven at tale med.

Har du lyst til et opkald?

Så ring 82 82 03 00 hverdage mellem kl. 9 og 15 eller tilmeld dig på www.ældretelefonen.dk.

Aeldresagen Telefonvenner Billede