Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygeplejerske

Som sygeplejerske i Norddjurs arbejder du sammen med borger og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom. Du samarbejder tværprofessionelt med mennesker i mange forskellige livssituationer.

Som sygeplejerske medvirker du til at opfylde målsætninger for befolkningens sundhed på både sundhedsområdet og det sociale område.

Sygeplejerskens virksomhed er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet, og mod borgere med akut og kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom.

Du har fokus på både borgers grundlæggende behov og de særlige behov, der opstår ved sygdom eller når sundhed er truet.

Sygeplejens specifikke genstandsområde omfatter pleje og behandling af patienter og borgere mhp. at kunne håndtere et liv med sygdom eller truende sygdom.

Du har i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle at medansvar i forhold til sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver.

Du tager initiativ, koordinerer og tager ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle.

Du har som sygeplejerske en central rolle i forhold til at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for borger og pårørende.

Som sygeplejerske får du god erfaring med at yde helhedspleje til borgere med en lang række medicinske og kirurgiske problemstillinger, og du udvikler dine kompetencer indenfor alle sygeplejens 4 virksomhedsfelter: at udføre-formidle-lede og udvikle sygeplejen

Du vil, sammen med dit ansættelsessted, udvikle dine kompetencer og din evne til at finde både organisatoriske og individuelle løsningsforslag.

Sygeplejerskernes virksomhedsområde er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje. retsinformation.

Der er udarbejdet kompetenceprofiler, og heri finder du profilen for den færdig introducerede sygeplejerske, læs mere mere om kompetenceprofiler.

Stillings og funktionsbeskrivelse kan efterspørges de lokale steder


Hvor kan jeg arbejde?

Norddjurs Kommune har sygeplejersker ansat både i Socialområdet og i Sundheds- og omsorgsområdet.

 • Plejecentre
 • Døgnafsnit (akutpladser og døgngenoptræning)
 • Hjemmesygepleje
 • Demenscenter
 • Sundhed og træning
 • Visitation og hjælpemidler
 • Administration og udvikling
 • Sundhedsplejen og Familiehuset
 • Bosteder
 • Rusmiddelcenter
 • Myndighedsafdelingen

Se kort over muligheder for at arbejde som sygeplejerske i Norddjurs Kommune

 

Hvor kan du arbejde?