Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygeplejefaglige specialer

At være sygeplejefaglig specialist betyder, at du, i samråd med ledelsen, leder udviklingen på det kliniske fagområde, du er specialist i.

Din funktion som specialist retter sig dels mod borgere og medarbejdere og dels mod ledelsen.
Som specialist opsøger, tilegner og formidler du viden inden for det kliniske område på tværs i organisationen for at understøtte, at de øvrige medarbejdere har de fornødne kompetencer, og for at sikre ensartet høj kvalitet i vores indsatser for borgerne.

Som specialist rådgiver du ledelsen i forhold til prioriteringsspørgsmål og implementering af ny viden eller teknologi, således at de ledelsesmæssige beslutninger foretages på et oplyst og gennemsigtigt grundlag.

Strategier for specialer

Kommende specialer

  • Diabetes
  • Hjertesygdom
  • Hygiejne
  • Kræft
  • Palliation
 

Hvor kan du arbejde?