Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhedspleje

Som uddannet sundhedsplejerske arbejder du for at fremme sundhed og trivsel, og forebygge fysisk og mental mistrivsel hos såvel gravide, spæd-småbørn, skolebørn og familier

Sundhedsplejersken medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

En sundhedsplejerske arbejder efter sundhedsloven med et særligt fokus på gravide, børn og familier i sårbare og udsatte positioner.

Sundhedsplejen i DK er et helt unik, da det er et tilbud, som tilbydes til alle nybagte familier, og over 95 % af alle familier tager imod dette. 

Med en nysgerrig og faglig, anerkendende professionelle tilgang, kan sundhedsplejersken med sin dialogbaserede tilgang, støtte og medvirke til at skabe udvikling og forebygge mistrivsel hos børn, unge og familier.

Bekendtgørelsen til specialuddannelsen som sundhedsplejerske: retsinformation.dk


Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune tilbyder

  • Graviditetsbesøg

  • Besøg 4. eller 5. dag efter fødsel

  • Besøg i hjemmet/klinikbesøg

  • Åben konsultation

  • Mødregruppe

  • Kostgruppe

  • Skolesundhedsplejen

  • Tilbud til børn med inkontinens

  • Besøg til forældre, der venter på hjemtagelse af et adoptivbarn

  • Tilbud til forældre til for tidligt fødte børn


Konsulentfunktion i skole-dagtilbud

Sundhedsplejen har tæt samarbejde med familiehuset, familieambulatoriet, misbrugscenter, jordemødre, praktiserende læger og socialrådgivere.

 

Hvor kan du arbejde?