Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledelse

Går du med en spirende lyst til at blive leder, så bliv inspireret her

Ved at varetage særlige funktioner eller have særlige ansvarsområder i organisationen, hvor du opøver kompetencer indenfor fx kommunikation, planlægning og koordinering samt ressourcestyring, og hvor du styrker dine organisatoriske kompetencer, vil du få et godt fundament at stå på til dit første lederjob.

Det kan være opgaver eller funktioner knyttet til personaleadministration og personaleudvikling; økonomi; eller du kan medvirke i arbejdsgrupper, råd og lignende, hvor du agerer på organisationen vegne.

Kendskab til arbejdsmiljø, proces- og projektledelse kan også være værdifuldt, ligesom det er muligt at søge om deltagelse i formelle før-leder-kurser.

Som leder i Sundheds – og Omsorgsområdet er det formelle krav til lederuddannelse ’Diplom i Ledelse’ (DOL) eller tilsvarende. Læs mere om uddannelsen

Snak med din leder om, hvordan du bedst forbereder dig på en karriere indenfor ledelse.
Er du allerede i en lederstilling, og vil du gerne have mere ansvar, så start med at opdatere dit CV, så det reflekterer dine erhvervede kompetencer og viser de resultater, du har skabt. Og snak så med din leder om, hvad dit næste skridt bør være.

Læs mere om:

 

Hvor kan du arbejde?