Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Videreuddannelse

Har du ambitioner om at videreuddanne dig og få nye kvalifikationer, så har du også mulighed for det.

Sygeplejerske

Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent og gerne vil videreuddanne dig til sygeplejerske på kortere tid.


Praktikvejleder

Uddannelsen er obligatorisk, hvis du vil have ansvar for uddannelsen af social-og sundheds elever. Med vejleder uddannelsen bliver du rustet til at guide eleverne sikkert gennem deres uddannelsesforløb.


Forflytningsvejleder

Som forflytningsvejleder lærer du korrekte forflytningsmetoder samt de nyeste hjælpemidler på området at kende. Du vil kunne undervise kollegaer i forflytning og hjælpemidler.


Ledelse

Går du med en leder i maven, er der muligheden for videreuddannelse.

Lederuddannelse inden for SOSU området via FOA.

Den Offentlige Lederuddannelse via COK.


Demenskoordinator

Brænder du for arbejdet med demente, har du muligheden for blive Demens koordinator.


Relevante AMU-kurser indenfor Socialområdet


Særlig tilrettelagte specifikke kurser


Akademiuddannelser


Pædagogisk/psykiatrisk overbygning alt efter ansættelsessted og relevans


Visitator

Er du ikke social-og sundhedsassistent endnu, har du altid muligheden for at søge en stilling som elev på kommunes hjemmeside.