Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialområdet

Som social- og sundhedsassistent i socialområdet er der mange spændende opgaver du kan varetage.

Socialpsykiatrien er som personalegruppe meget tværfagligt sammensat, hvor relationen og kommunikationen til borgeren danner fundamentet for vores arbejde.

Som grundlæggende metode anvendes SFT (social færdighedstræning), som er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder.

Der er stor fokus på medicinpædagogikken, samt observationer omkring medicinens interaktioner, virkning og bivirkninger. Der dokumenteres i systemet FSIII.

Der sættes pris på en høj faglighed, med udvekslinger af holdninger, dilemmaer, etik og med plads til refleksion. Der er supervision af ekstern supervisor.

Arbejdet foregår tværfagligt i hele organisationen og med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. Rusmiddelcenter, læger, Regionspsykiatrien Randers, LPD (Lokalpsykiatrien), Hjemmepleje, Retspsykiatrien, Kriminalforsorg m.v.

Målgruppen er borgere med svære psykiatriske diagnoser som skizofreni, personlighedsforstyrrelser, autisme, ADHD, PTSD og dobbeltdiagnoser.

Desuden arbejdes der i Neuropædagogisk Team med borgere med erhvervede hjerneskader.

Socialområdet er en uddannelsesplads for pædagogstuderende, sygeplejestuderende og Social- og sundhedsassistentelever.

I Norddjurs Kommune har vi en Psykiatripolitik, og vi arbejder efter en socialpolitisk tilgang.


Hvor kan jeg arbejde som social og sundhedsassistent indenfor Socialområdet?

  • Bostøtte i egen bolig og på bosteder efter Servicelovens § 82, § 85 og § 107

  • Dagcenter efter servicelovens § 104

  • Rusmiddelcentret

  • Bostøtte i Neuropædagogisk Team (erhvervet hjerneskader) efter servicelovens §85


Rusmiddelcenteret

Er du Social- og sundhedsassistent på Rusmiddelcenteret arbejder du med opgaver indenfor alkohol- og stofmisbrug. Her har du særligt mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor motiverende samtaler og kognitiv misbrugsbehandling.

Dit arbejde består i at hjælpe misbrugeren til selvindsigt omkring misbruget og de reaktionsmønstre, der er forbundet med det, og hjælpe med nogle nye måder at reagere på.

Det foregår gennem psykoedukationssamtaler udfra et ACT perspektiv (Acceptance And Commitment Therapy), som er en moderne kognitiv-adfærdsterapi.

Du udvikler din indlevelsesevne, kommunikationsform og har en vigtig rolle i behandlingsforløbet. 

Motiverende interview (MI)
En anerkendt metode der er baseret på personens egne ønsker, mål og perspektiver.

Det er en metode i samtaleteknik, der sigter på at personen bliver afklaret omkring egne værdier og livsstil. Herved kan der skabes en indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil.

Kurset afholdes som internater og har en samlet varighed på 4 dage. Det afholdes i enten Århus eller Middelfart. Du aftaler og planlægger forløb med din leder

Acceptance And Commitment Therapy (ACT)
Er som nævnt en moderne kognitiv-adfærdsterapi.

En metode til at møde sig selv, andre og verden på.

Denne arbejdsmetode tager afsæt i borgerens vilkår, værdier og liv. Uddannelsen foregår over 6-8 dage.

Der arbejdes desuden løbende med opkvalificering af tværfagligt samarbejde med jobcenter, myndighed og lokalpsykiatrien (LPD).