Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent er din fornemmeste opgave den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

I Norddjurs Kommune arbejder du inden for en bred vifte af arbejdsområder. Du arbejder sammen med borgere og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom. Du arbejder tværprofessionelt med mennesker i mange forskellige livssituationer.

Som social- og sundhedsassistent arbejder du dagligt med mennesker med behov for grundlæggende sundheds- og sygepleje f.eks. ældre borgere, psykisk syge eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i den komplekse og stabile fase. Som social- og sundhedsassistent arbejder du med borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet, og mod borgere med akut og kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom. Du har fokus på både borgers grundlæggende behov og de særlige behov, der opstår ved sygdom eller når sundhed er truet. Du har i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle et medansvar i forhold til sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver.

Du medvirker til, tager initiativ og tager ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle.

Din hovedfunktion/arbejdsopgave som social- og sundhedsassistent er udførelse af delegeret behandling, kliniske sygeplejeopgaver, medicingivning, samtaler, koordinering af borgerforløb, genoptræning, plejeopgaver, hverdagsrehabilitering og anden aktivitet med borgerne.

Du kan også komme til at varetage opgaver som f.eks. praktikvejleder for elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen og på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistent

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan efterspørges på de enkelte enheder.


Hvor kan jeg arbejde som social- og sundhedsassistent i Norddjurs Kommune?

Norddjurs Kommune har assistenter ansat både i Socialområdet og i Sundheds- og omsorgsområdet. Hold musen over kortet for at se, hvor du har mulighed for at arbejde.

 • Plejecentre (både for fysisk og psykisk handicappede)
 • Døgnafsnit (akutpladser og døgngenoptræning)
 • Hjemmesygepleje
 • Demenscenter
 • Sundhed og træning
 • Visitation og hjælpemidler
 • Administration og udvikling
 • Sundhedsplejen og Familiehuset
 • Bosteder
 • Rusmiddelcenter
 • Myndighedsafdelingen