Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Velfærdsteknologi

Teknologiske hjælpemidler, der bidrager til at gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere.

Hvem kan få velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi henvender sig til borgere og medarbejdere i Norddjurs Kommune. Der kan gives velfærdsteknologi, hvis:

  • Borgeren bliver selvhjulpen og oplever forbedret livskvalitet.
  • Medarbejderen bliver aflastet i arbejdsopgaver eller oplever forbedret arbejdsgang/miljø.

Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologi er blandt andet:

  • Udstyr og hjælpemidler, der bruges i daglige gøremål på velfærdsområdet. Det er f.eks. spiserobotter, intelligente toiletter og genoptræningssystemer.
  • Smarte arbejdsgange eller servicekoncepter, der frigør arbejdsressourcer. Det er f.eks. brugen af støvsugerrobotter og selvrengørende materialer/genstande.
  • Personrelaterede hjælpemidler som f.eks. styrkedragter, GPS til demente og stemmestyrede løsninger.
  • Redskaber, der forbedrer arbejdsmiljøet og erstatter rutineprægede opgaver. Det er f.eks. luftløftepuder eller intelligente senge.
  • Telemedicin og relationsteknologi.
  • Smartphone-teknologi som f.eks. apps til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD, og apps der guider personer med depression.

Da der hele tiden udvikles og anskaffes nye velfærdsteknologiske løsninger, kan du tage kontakt til Norddjurs kommune og høre, hvilke muligheder du har for at modtage velfærdsteknologi.

Hvor kan jeg henvende mig?

Hvis du har brug for praktisk hjælp eller et konkret produkt af velfærdsteknologi, skal du kontakte hjælpemiddelafdelingen.

Hvis du har spørgsmål eller søger viden om velfærdsteknologi eller projekter i Norddjurs Kommune, kan du kontakte os på: 89 59 10 00.

Læs også Norddjurs Kommunes velfærdsteknologipolitik.