Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Utilsigtede hændelser

Hjælp os med at lære, hvis det går galt

En utilsigtet hændelse forekommer i forbindelse med sundhedsvæsenet, hvis en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.

Utilsigtede hændelser kunne f.eks. handle om et manglende gelænder, som fører til et fald. Der kunne også være tale om medicineringsfejl, eller at en borger glemmes på toilettet.
Hvis du som pårørende eller borger oplever en utilsigtet hændelse, er det vigtigt, at du deler din oplevelse. Hvis du er sundhedspersonale, er du forpligtet til at indberette eventuelle hændelser.

Indberetningerne skal sikre, at lignende potentielt risikofyldte situationer i fremtiden forbedres. Indberetningerne samles i en database og hjælper til at identificere områder, hvor patientsikkerheden kan forbedres. Det kan eksempelvis føre til ændret design af næsten éns medicinetiketter eller nye retningslinjer for dørsøgende plejehjemsbeboere.

Det er ikke hensigten at placere ansvar eller skyld, og man kan ikke blive sanktioneret på baggrund af oplysninger i indberetningerne.


Indberetning

På nedenstående link kan du hos Styrelsen for Patientsikkerhed indberette en utilsigtet hændelse.

Når du har beskrevet hændelsen, modtages den af Norddjurs Kommunes risikomanager. Alle indberetninger anonymiseres, og kontaktoplysninger slettes før hændelsen sendes videre til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Man kan godt indberette anonymt, men vi anbefaler at kontaktoplysninger angives i tilfælde af behov for at følge op på enkelte detaljer.  


Kontakt

Hvis du har spørgsmål om hvorvidt en oplevelse egner sig til indberetning, til sagsbehandling eller generelt om patientsikkerhed i kommunen, er du velkommen til at kontakte risikomanageren i Norddjurs Kommune.

Du kan indberette utilsigtede hændelser via dette link.