Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ledsagelse til udadrettede aktiviteter

Ledsagelse til udadrettede aktiviteter.

Nedsat funktionsevne

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og ikke kan færdes alene uden for eget hjem pga. en betydelig og varig nedsat funktionsevne kan du være berettiget til ledsageordningen.

Du kan få en ledsager i 15 timer om måneden til udadrettede aktiviteter.

Psykisk Handicap

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen og ikke kan færdes alene uden for eget hjem på grund af et psykisk handicap, kan du være berettiget til ledsageordningen.

Du kan få en ledsager i 1 time om ugen til aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg.

Der er mulighed for at spare timerne op, der kan dog maximalt opspares 4 timer.

Ledsagelsen kan gives på alle hverdage mellem kl. 8-22

Sådan søger du om ledsagelse:

For at søge om ledsageordningen skal du tage kontakt til Myndigheds- og visitationsenheden Voksen - Handicap

Cecilie Nielsen tlf.: 89 59 20 53 eller email: CEN@norddjurs.dk

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende ledsagelse til udadrettede aktiviteter henvises til kvalitetsstandard for ledsagelse som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.