Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ledsagelse

Ledsagelse til udadrettede aktiviteter.

Borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og du ikke kan færdes alene uden for eget hjem på grund af en betydelig og varig nedsat funktionsevne, kan du være berettiget til ledsagelse. 

Du kan få en ledsager i 15 timer om måneden til udadrettede aktiviteter.

For at søge om ledsageordningen skal du kontakte Myndigheds- og visitationsenheden, voksenhandicap:

Sagsbehandler Inga Mahler, telefon: 89 59 18 73 eller mail: im@norddjurs.dk

Sagsbehandler Cecilie Nielsen, telefon: 89 59 20 53 eller mail: cen@norddjurs.dk.


Borgere med sindslidelse

Hvis du ikke er omfattet af anden ledsageordning, og du ikke kan færdes alene uden for eget hjem på grund af en sindslidelse, kan du være berettiget til ledsagelse efter Norddjurs Kommunes ledsageordning for borgere med sindslidelse. 

Du kan få en ledsager i 2,5 time om ugen til aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg.

Der er mulighed for at spare timerne op. Der kan dog maximalt opspares 8 timer.

Ledsagelsen kan gives på alle hverdage og i weekender mellem kl. 8.00-22.00. Du finder kvalitetsstandarden for ledsagelse til borgere med sindslidelse her (pdf)

For at søge om ledsageordningen for borgere med sindslidelse skal du kontakte Myndigheds- og visitationsenheden, voksenhandicap. 

Fagkoordinator Stine Pedersen, telefon: 89 59 18 55 eller mail: sth@norddjurs.dk