Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontaktpersoner og ledsagelse

Norddjurs Kommune tilbyder ledsagelse til udadrettede aktiviteter, hvis du tilhører følgende målgruppe:

  • Er mellem 18 år og folkepensionsalderen og ikke kan færdes alene uden for eget hjem pga. en betydelig og varig nedsat funktionsevne
  • Er mellem 18 år og folkepensionsalderen og ikke kan færdes alene uden for eget hjem på grund af et psykisk handicap.


Norddjurs Kommune tilbyder mulighed for at få en støtte - /kontaktperson, hvis du tilhører en af følgende målgrupper:

  • Hvis du ikke kan opholde dig i egen bolig og har en sindslidelser, eller et stof- og/eller alkoholmisbrug, eller særlige sociale problemer, se her
  • Hvis du er døvblind, se her