Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørsel til læge og speciallæge

I visse tilfælde er det muligt at få betaling af kørsel

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til/fra læge og speciallæge. Befordringen skal ske med det, efter forholdene, billigste forsvarlige transportmiddel (bybus, bus, tog, egen bil eller taxa).


For at få befordring eller befordringsgodtgørelse til læge skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal være pensionist.
  • Du skal være gruppe 1-forsikret.
  • Behovet for kørsel skal skyldes sygdom.
  • Udgiften skal overstige 43 kr.  


Til speciallæge er der følgende ekstra kriterier:

  • Der kan ydes godtgørelse til nærmeste ledige speciallæge. Vælger du en fjernere beliggende speciallæge, kan der ydes befordringsgodtgørelse med det beløb, du havde ret til, hvis du havde søgt den nærmest beliggende speciallæge.
  • Afstanden skal være over 50 km. (gælder ikke pensionister).
  • Udgiften skal overstige 103 kr. (gælder ikke pensionister).
  • Der ydes ikke kørsel til fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, vaccinationer ved lægen og lignende.

Så vidt muligt skal du benytte offentlige transportmidler. Bevilling af kørsel med taxa vil, i hvert enkelt tilfælde, blive vurderet ud fra din nuværende helbredstilstand.

Befordring kan bestilles på tlf. 89 59 10 00.

Hvis du skal have udbetalt befordringsgodtgørelse, skal der indsendes kvitteringer eller en bekræftelse fra speciallægen.

Evt. godtgørelse vil derefter blive overført til din Nemkonto.


Kørsel til sygehuse

Kontakt Region Midt på telefon 70 23 62 48.