Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørsel

Er du ude af stand til at transportere dig selv, kan Norddjurs Kommune hjælpe dig

Hvis du under særlige omstændigheder ikke selv kan sørge for transport, kan der være mulighed for at søge om kørsel eller befordringsgodtgørelse.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune, henviser vi til kvalitetsstandard for kørsel, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.


Handicapkørsel

Handicapkørsel kan blandt andet bruges til fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter. For at få handicapkørsel, skal du have et omfattende og varigt fysisk handicap eller være stærkt svagtseende/blind.

Hvis du har behov for information om handicapkørsel kan du læse mere herom i Serviceinformation om handicapkørsel (pdf).

Du kan også udskrive et Ansøgningsskema til handicapkørsel (pdf).

Ansøgningsskemaet skal sendes til visitations- og hjælpemiddelafdelingen.


Flextur

Flextur er en del af den kollektive trafik, som yder transport fra dør til dør. Der kræves ikke visitation. Læs mere om flextur på Midttrafiks hjemmeside.


Transport til træning og genoptræning på kommunens træningscentre

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til træning på kommunens træningscentre. Hvis din helbredstilstand gør, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller du ikke selv kan sørge for anden transport, kan personalet på dit træningscenter vejlede dig om muligheder for kørsel.

Hvis der er behov for kørsel, vil der i nogle tilfælde være brugerbetaling.


Kørsel til læge, speciallæge og specialiseret genoptræning på hospital

Læs om kørsel til læge og speciallæge.

Du skal søge om kørsel til læge og speciallæge i borgerservice.