Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tale- og kommunikationshjælpemidler

Logopæd, APPs, talecomputer m.m.

Hvis du har problemer med at tale eller kommunikere kan du være berettiget til kommunikationshjælpemidler som fx hjælpemidler eller apps til kommunikation, programmer til at kompensere for ordblindhed eller lignende.

Hvis du har kommunikationsproblemer efter apopleksi, traumatisk hjerneskade, funktionelle stemmeproblemer, senfølger efter hoved- og halscancer eller lignende, kan du være berettiget til et forløb med en logopæd.

Hvordan søger jeg om hjælp til kommunikation?

Logopæd
Logopædiske forløb bevilges efter Lov om Specialundervisning for voksne §1.

Ved stemmeproblemer skal du indstilles til et forløb af en øre-næse-halslæge.

Hvis du har haft en apopleksi, traumatisk hjerneskade eller lignende vil en logopæd fra hospitalet, hvor du har været indlagt, oftest indstille dig.

Herefter tager en visitator i Visitation og Hjælpemidler tager stilling til, om du er berettiget til en bevilling.

Du er velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler for rådgivning om dine muligheder.


Kommunikationshjælpemiddel
Kommunikationshjælpemidler bevilges efter Servicelovens §112.

Der kan være tale om apps til kommunikation, talecomputer, software til at kompensere for ordblindhed og lignende.

Der ansøges elektronisk via Borger.dk eller ved at kontakte Visitation og Hjælpemidler.

Afgørelse

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation.

I nogle tilfælde kræves der læge oplysninger, for at ansøgningen kan vurderes.