Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Syns- og hørehjælpemidler

Problemer med at se, høre, tale eller skrive?

Syns- og hørehjælpemidler bevilges efter Servicelovens §112 og 113.

Der skal være særlige betingelser til stede som f.eks. en øjensygdom eller en væsentlig hørenedsættelse, for at man kan få bevilget syns- eller hørehjælpemidler.

Hvordan søger jeg om et syns- eller hørehjælpemiddel?

Briller og kontaktlinser
Din optiker udformer ansøgning til linser eller briller og sender den til Synssamarbejde Midt i Randers.

Synssamarbejde Midt vurderer, om du tilhører personkredsen for bevilling af tilskud til briller eller linser og sender en anbefaling til Visitation og Hjælpemidler i Norddjurs Kommune.


Synshjælpemidler
Ønsker du at søge om et synshjælpemiddel som f.eks. luplampe eller CCTV skal du kontakte Synssamarbejde Midt.

Synskonsulenterne kan vejlede dig i, om du tilhører personkredsen for synshjælpemidler. Tilhører du personkredsen kan de foretage afprøvninger sammen med dig.


Hørehjælpemidler
Ønsker du at søge om et hørehjælpemiddel som f.eks. teleslynge skal du kontakte Hørecenter Midt.

Hørekonsulenterne kan vejlede dig i, om du tilhører personkredsen for hørehjælpemidler. Tilhører du personkredsen kan de foretage afprøvninger sammen med dig.

Syns- og hørekonsulenterne har ikke bevillingskompetence men står alene for rådgivning og afprøvning.

Kontaktoplysninger syns- og hørekonsulenter

Synssamarbejde Midt kan kontaktes på mail: Syn.Invisitering.m.v@randers.dk eller på telefon 89 15 86 80 mandag til torsdag mellem kl. 9.00-12.00.

Hørecenter Midt kan kontaktes på mail: horecenter.midt@randers.dk eller på telefon: 89 15 86 80 mandag til torsdag mellem kl. 9.00-12.00.

Hvordan behandles din ansøgning?

Den endelige afgørelse træffes af en visitator hos Visitation og Hjælpemidler på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation.

Hvis du bevilges briller eller linser, skal du selv afhente dem hos din optiker.

Hvis du får bevilling på et hjælpemiddel, kan dette efter aftale afhentes på Hjælpemiddeldepotet, Kalorievej 4, 8500 Grenå.

I særlige tilfælde kan der aftales udbringning. F.eks. ved behov for hjælp til montering af teleslynger, opsætning af CCTV med videre.