Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Personlige hjælpemidler

Her finder du oplysninger om diabeteshjælpemidler, støttestrømper, bleer og lignende.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation.

I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger, for at en ansøgning kan vurderes. 

Norddjurs Kommune har indgået leverandøraftaler for de fleste produkter.

Du har for visse produkters vedkommende mulighed for at benytte dig af frit leverandørvalg, hvilket kan medføre en egenbetaling.

Ved bevilling af fodtøj er der er en takstreguleret egenbetaling.

Kontakt visitations- og hjælpemiddelafdelingen for yderligere informationer:

Visitations- og hjælpemiddelafdelingen
Tlf.: 89 59 21 10
sundhed@norddjurs.dk