Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Handicapbiler

Hvis du har et handicap, kan du søge om lån til køb af en handicapbil eller tilskud til særlig indretning.

Betingelser

Det er en betingelse for lån til køb af bil, at du har et varigt handicap, der i høj grad forringer din evne til at færdes uden brug af bil, f.eks. hvis du er kørestolsbruger eller har svært nedsat gangdistance.
Det er en betingelse, at bilen skal kunne afhjælpe en af de følgende:

  • Giver dig mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde
  • Giver dig mulighed for at gennemføre en uddannelse
  • I væsentlig grad letter din daglige tilværelse

 

Vurderingskrav

Støtte til køb af bil gives ud fra en individuel vurdering og bevilling af bil kan ydes til både børn og voksne.

Der vil i vurderingen blandt andet blive lagt vægt på dit funktionsniveau, din gangdistance, og om du har et dagligt kørselsbehov, som kun kan løses ved brug af bil.

 

Rentefrit lån

Støtten til bil ydes som et rentefrit lån til billigst egnede bil og altid til en ny bil.
Hvis du ønsker en anden eller en dyrere bil, er dette muligt. Det kræver at bilen er egnet i forhold til dit handicap.

Det er kommunen, der vurderer, om en bil er egnet, og du skal selv betale prisforskellen mellem den bil som kommunen bevilliger og den bil du ønsker at købe.

Billånet er rentefrit, og som udgangspunkt skal halvdelen af billånet afdrages over 8 år, mens resten af billånet bliver nedskrevet over samme periode.

Beregningen af lånet og hvor stor en del af billånet du skal betale tilbage, afhænger af din indkomst. Kommunen vil lave denne beregning.

 

Fritagelse for afgift

Hvis du er berettiget til billån, skal du ikke betale grøn ejerafgift på bilen. Du skal stadig betale udligningsafgift på dieselbiler.

 

Bilens indretning

Kommunen kan også yde støtte til speciel indretning af bilen.
For eksempel til automatgear, specialsæde, flytning af pedaler, håndbetjening af speeder og bremse, kran eller lift, fastspænding af kørestol med mere.

Der kan ydes hjælp til reparation eller udskiftning af den specielle indretning.
Du skal ansøge og få bevilget reparationen/udskiftningen ved kommunen, før den udføres.

Der ydes ikke tilskud, hvis garanti, forsikringer eller lignende kan dække reparationen.
Du skal selv, som enhver anden bilejer, afholde udgifter som brændstof, forsikring, dæk /olieskift /luftfiltre og reparationer /service /syn.

 

Ansøgning

Du kan finde mere information her.

Hvis du ønsker at ansøge om en handicapbil, skal du følge dette link.

Du vil derefter blive kontaktet af kommunen, der vil bede dig om at indgive forskellige oplysninger der er nødvendige for at kunne behandle din ansøgning. Det drejer sig fx om en kopi af kørekortet, lægelige informationer og kørselsdagbog.
Du vil herefter blive indkaldt til et møde hvor oplysningerne vil blive drøftet, samt en gangtest foretages hvis det er muligt.