Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Genbrugshjælpemidler

Her finder du oplysninger om, hvor du skal henvende dig, hvis du ønsker at søge om ex. kørestol, rollator, arbejdsstol mm.

Genbrugshjælpemidlerne ydes som et varigt udlån. Det vil sige, at du låner hjælpemidlet af Norddjurs Kommune, så længe du har brug for det, og returnerer det efter endt brug.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger, for at en ansøgning kan vurderes. Der kan også være behov for et hjemmebesøg, hvor du kan få mulighed for at uddybe din ansøgning.

Du har ret til en bisidder, når vi besøger dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. 

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, skal du som udgangspunkt selv sørge for at afhente det på vores hjælpemiddeldepot, Kalorievej 4, 8500 Grenå.

Drift og vedligehold

Du har pligt til at afholde udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Du skal opbevare dit hjælpemiddel forsvarligt.

Du skal eks. selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på en kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan du søge om støtte hertil.

Reparation

Hjælpemiddeldepotet sørger for reparationer af udlånte hjælpemidler.

Ønsker du en reparation af dit hjælpemiddel, kontakt Hjælpemiddeldepotet på tlf. 89 59 21 10 alle hverdage ml. kl. 8-10. Her vil medarbejderne vurdere behovet for reparation.

Frit valg

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.

  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du betale en eventuel merpris.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte den sagsbehandler, som behandler din ansøgning om hjælpemidlet.

Sagsbehandleren vil eventuelt foretage hjemmebesøg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på:

  • Har du selv ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til kommunens krav til egnethed.

  • Du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til kommunens krav til egnethed. Disse krav vil fremgå af bevillingsskrivelsen.

  • Hjælpemidlet vil stadig være Norddjurs Kommunes ejendom.