Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genbrugshjælpemidler

Kørestol, rollator, badetaburet, arbejdsstol mm.

Genbrugshjælpemidler er produkter der er fremstillet til at afhjælpe en specifik funktionsnedsættelse.

De bevilges efter Servicelovens §112 og ydes som bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

For at være i personkredsen til at modtage hjælpemidler, skal du have en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet skal enten i væsentlig grad lette den daglige tilværelse, i væsentlig grad afhjælpe følgerne af den varige funktionsnedsættelse, eller være nødvendigt for at kunne udføre et erhverv.

Hvordan søger jeg om et hjælpemiddel?

Du kan søge via et af følgende ansøgningsskemaer. Send skemaet pr. brev eller via sikkermail / e-boks.

Du kan også søge via Borger.dk

Har du brug for hjælp til at sende din ansøgning via e-boks eller Borger.dk, kan du få vejledning via Norddjurs Digitale hotline.

Klik her for at finde telefonnummer

Hvordan behandles din ansøgning?

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der læge oplysninger eller hjemmebesøg, for at ansøgningen kan vurderes. Du har ret til en bisidder som du selv vælger.

Hvis du får bevilling til et hjælpemiddel, kan dette efter aftale afhentes på Hjælpemiddeldepotet, Kalorievej 4, 8500 Grenå.

I særlige tilfælde kan der aftales udbringning. F.eks. ved senge eller andre større hjælpemidler.

Salg og leje af hjælpemidler

Visitations- og hjælpemiddel afdelingen har ikke mulighed for at udleje eller sælge hjælpemidler.

Har du brug for at købe eller leje hjælpemidler, kan visitationen rådgive dig herom.

Du kan også finde hjælpemidler og forhandlere via dette link

Reparation og vedligehold

Hjælpemidler fra kommunen er genbrugshjælpemidler.

Du låner derfor hjælpemidlet af kommunen, og afleverer det tilbage til kommunen efter endt brug.

Du skal selv sørge for at vedligeholde og rengøre dit hjælpemiddel samt afholde udgifter til drift, og opbevare det forsvarligt.

Du skal selv betale den første årlige udskiftning af dæk og slanger på kørestole.

Hvis du slider flere sæt op om året, kan du søge om hjælp hertil.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, skal du henvende dig til kommunen på telefon nummer 89 59 21 10.

Mere information

Har du spørgsmål om hjælpemidler, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler.

Du kan også læse mere om hjælpemidler i Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard

Frit valg

Du kan ved bevilling af et hjælpemiddel vælge at benytte dig af kommunens genbrugshjælpemider, eller du kan benytte frit-valg ordningen hvor du selv er med til at anskaffe dig hjælpemidlet.

Du kan læse mere om frit-valg ordningen til hjælpemidler her link til pjece på hjemmesiden.