Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forbrugsgoder

El-køretøj, gelænder, småhjælpemidler m.m.

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og ikke er særligt fremstillet til at afhjælpe et handicap.

Forbrugsgoder bevilges efter Servicelovens §113 og kan inddeles i fire typer

  • Forbrugsgoder hvortil der kan ydes 50% af købsprisen (f.eks. el-scooter og gelænder)

  • Forbrugsgoder der i særlige tilfælde udlånes som et hjælpemiddel fra Hjælpemiddeldepotet

  • Forbrugsgoder under 500 kr., hvortil der ikke kan gives tilskud (f.eks. bestik med fortykket greb)

  • Forbrugsgoder der indgår i sædvanligt indbo, hvortil der ikke kan gives tilskud (f.eks. bord og støvsuger)

Hvordan søger jeg om et forbrugsgode

Du kan søge via Ansøgningsskema til El-scooter eller Ansøgningsskema til andet hjælpemiddel/ Forbrugsgode.

Send skemaet pr. brev eller via sikkermail / e-boks.

Har du brug for hjælp til at sende din ansøgning via e-boks eller borger.dk, kan du få vejledning via Norddjurs Digitale Hotline.


Hvordan behandler vi din ansøgning

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation.

I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger eller hjemmebesøg, for at ansøgningen kan vurderes.

Vedligehold og reparation

Et forbrugsgode vil i de fleste tilfælde være din ejendom, og du vil derfor have ansvaret for vedligeholdelse og reparation samt udgifterne hertil.

Vilkårene for det bevilgede vil fremgå af den afgørelse du vil modtage.

Mere information

Har du spørgsmål om forbrugsgoder, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler.

Du kan også læse mere om forbrugsgoder i Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard