Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Boligændringer

Ændringer i hjemmet

Boligændringer bevilges efter Servicelovens §116 og kan inddeles i tre typer

  • Boligindretning (fx fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning)
  • Boligændring (fx større eller mindre ombygning)
  • Boligudvidelse (fx udbygning)

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, som har karakter af istandsættelse, modernisering eller almindelig vedligeholdelse.

Boligændringen skal være nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Hvordan søger jeg om en boligændring?

Du kan søge via følgende ansøgningsskema. Send skemaet via brev eller via sikkermail / e-boks.

Ansøgning om boligindretning eller via borger.dk

Har du brug for hjælp til at sende din ansøgning via e-boks eller borger.dk, kan du få vejledning via Norddjurs Digitale hotline.

Klik her for at finde telefonnummer til den Digitale Hotline.

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Boligændringen skal være nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet for dig. Visitator vil på et hjemmebesøg sammen med dig vurdere hvilke ændringer, der skal til for, at du kan færdes i hjemmet. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation.

Det kan blive aktuelt at indhente lægeoplysninger og inddrage bygningsmæssige specialister, inden den endelige afgørelse.


Vedligehold og reparation

En boligændring vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom og du vil derfor have ansvaret for vedligeholdelse og reparation samt udgifter hertil.

Vilkårene for det bevilgede vil fremgå af den afgørelse, du vil modtage.

Mere information

Har du spørgsmål om boligændringer, er du velkommen til at kontakte Visitation og Hjælpemidler.

Du kan læse mere om boligindretning i folderen Vejledning om boligindretning

Du kan også læse mere om boligændringer i Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard.

Frit valg

Opfylder du betingelserne for at få bevilget en boligindretning, har du to muligheder:

  1. Du kan benytte kommunens tilbud om valg af materialer og håndværkere.
  2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg af materialer og/eller håndværker. Bliver udgiften større end den boligindretning, kommunen kan tilbyde dig, skal du selv betale merprisen.

Du kan læse mere om frit valg i folderen ”Vejledning om frit valg på boligindretning”.