Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Boligændringer

Her finder du oplysninger om boligændringer i form af ex. fjernelse af dørtrin, rampe, ændring af køkken/badeværelse mm.

Boligindretning kan dreje sig om meget forskelligt. Det kan være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning.

Det kan også være store ændringer i boligen, som kræver bistand fra arkitekt og flere håndværkere.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretninger, der har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Hvem kan få bevilget boligændringer, og hvordan foregår det?

Boligindretningen skal være nødvendig, for at du kan opholde dig i boligen.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation. Du kan forvente at få et hjemmebesøg af den, der behandler din ansøgning. På hjemmebesøget vil vi sammen med dig gennemgå boligen og de hindringer, som du oplever, at boligen giver dig.

Du har ret til en bisidder, når vi besøger dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

Kontakt visitations- og hjælpemiddelafdelingen for yderligere informationer.

Frit valg

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget en boligindretning, har du to muligheder: 

  1. Du kan vælge at benytte kommunes tilbud om valg af materialer og håndværkere.

  2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg af materialer og/eller håndværkere. Bliver udgifterne større end ved den boligindretning, kommunen kan tilbyde dig, betaler du merprisen.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte den sagsbehandler, som behandler din ansøgning om boligindretning, som vil give råd og vejledning om Frit valg.

Hvis du er boligejer, har du ret til frit valg af boligindretning. Hvis du bor i en lejebolig, har du som udgangspunkt ret til frit valg, men du skal gå til din udlejer og fremlægge dine ønsker, og udlejer har herefter ret til at vælge.

Når du vælger frit valg:

  • har du selv ansvaret for boligindretningen

  • vil du miste retten til tilskud fra kommunen, hvis dine valgte håndværkere ikke er faglærte og momsregistrerede, eller de valgte materialer ikke lever op til bevillingens krav. Kravene er specificeret i bevillingsskrivelsen.