Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælpemidler

Visitation og Hjælpemidler visiterer til hjælpemidler og boligindretning efter Servicelovens bestemmelser. Vil du vide mere eller har du brug for hjælp til at søge et hjælpemiddel, kan du få flere oplysninger under nedenstående emner.

Gul Cirkel 100Px

Genbrugs-hjælpemidler

Visitation og Hjælpemidler visiterer til hjælpemidler og boligindretning efter Servicelovens bestemmelser.

Gul Cirkel 100Px

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger.

Gul Cirkel 100Px

Personlige og kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne eller personlige hjælpemidler er produkter, der er fremstillet til at afhjælpe en specifik funktionsnedsættelse.

Gul Cirkel 100Px

Boligændringer

Her finder du oplysninger om boligændringer i form af ex. fjernelse af dørtrin, rampe, ændring af køkken/badeværelse mm.

Gul Cirkel 100Px

Handicapbiler

Hvis du har et handicap, kan du søge om støtte til køb af en handicapbil eller særlig indretning.

Gul Cirkel 100Px

Syns- og hørehjælpemidler

Problemer med at se, høre, tale eller skrive?

Gul Cirkel 100Px

Tale- og kommunikations-hjælpemidler

For at komme i betragtning til et hjælpemiddel er der visse betingelser, som skal være opfyldt.

Gul Cirkel 100Px

Høreomsorg

Høreomsorg er kommunens tilbud til høreapparatbrugere.

Gul Cirkel 100Px

Hjælpemiddeldepotet

Læs om vores hjælpemiddeldepot.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende hjælpemidler henvises til kvalitetsstandard hjælpemidler, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder