Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opfølgende hjemmebesøg

Et tilbud til borgere over 65 år, der bliver udskrevet fra hospitalet

Formålet med de opfølgende besøg er at skabe sammenhæng og at forhindre, at du bliver genindlagt.

Når vi besøger dig er det blandt andet for...

  • at høre hvordan det går
  • afklare tvivlsspørgsmål
  • følge op på medicinændringer og anbefalinger fra sygehuset
  • sammen med dig vurdere om hverdagen fungerer mm.

Se mere i folder om opfølgende hjemmebesøg