Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmesygepleje

Du kan få hjemmesygepleje, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb

Hjemmesygepleje kan bevilliges efter anmodning fra din praktiserende læge, lægevagten eller hospitalet.

Norddjurs Kommune har sygeplejersker indenfor flere specialer, som f.eks.:

  • Demens
  • Diabetes
  • Ernæring
  • Hjertesygdomme
  • Inkontinens
  • KOL
  • Misbrugsbehandling
  • Palliativ behandling
  • Psykiatri
  • Sårbehandling

Sygeplejen foregår som udgangspunkt i kommunens sygeplejeklinikker, men kan ved behov foregå i dit eget hjem.

Se mere om klinikkernes tilbud, adresser og åbningstider.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende sygepleje henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for sygepleje som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.