Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frit valg

Når du modtager praktisk hjælp har du mulighed for at vælge, om du vil have hjælpen fra Norddjurs Kommunes hjemmepleje eller fra et privat firma

Som modtager af praktisk hjælp i Norddjurs kommune har du mulighed for at vælge mellem tilbud fra Norddjurs Kommune og privatleverandører, som kommunen har godkendt.

Læs mere om, hvilke krav der stilles til leverandører af hjemmehjælp


Borgere, der bor i eget hjem og er visiteret til praktisk hjemmehjælp, kan vælge at modtage dette fra MCare eller den kommunale hjemmepleje.

Oplysninger om MCare

Oplysninger om Norddjurs Kommunes hjemmepleje