Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

Hvem skal jeg kontakte?

Hvis du har brug for personlig eller praktisk hjælp skal du kontakte visitationen.

Har du spørgsmål til den hjælp, du får, kan du kontakte hjemmeplejen i dit område.

Hvordan foregår hjælpen?

I Norddjurs Kommune gives støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk bistand med det sigte, at du i størst muligt omfang genvinder og bevarer evnen til, at klare hverdagen selv. 

Hvilken hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, og hvad andre kan hjælpe dig med.

Træning indgår som en integreret del af hjemmehjælpen.

Du vil blive tilbudt træning i at blive i stand til, at klare flest mulige opgaver selv eller blive helt selvhjulpen.

I den kommunale hjemmepleje har vi veluddannede hjælpere og mange års erfaring med pleje og omsorg.

  • Vi kommer hele døgnet og alle ugens dage.

  • Vi varetager alle pleje- og rengøringsopgaver.

  • Vi medbringer selv rengøringsartikler.

  • Har du behov for både rengøring og personlig pleje, vil det som regel være din faste hjælper, der udfører begge opgaver.

  • Vi tager hensyn til dine ønsker omkring valg af dag og tidspunkt for hjælpen.

  • Hjælperen har legitimation med.

  • Hjælperne er altid i tæt kontakt med en sygeplejerske, som hurtigt kan træde til hvis behovet opstår.

  • Vi yder fleksibel hjemmehjælp som betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge hvilke opgaver din hjælper skal løse for dig.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende personlig pleje og praktisk hjælp henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.