Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Med borgerstyret personlig assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Borgerstyret personlig assistance (BPA) er en hjælpeordning, som kan tilbydes i særlige tilfælde, hvor din nedsatte funktionsevne medfører et behov for en særligt tilrettelagt støtte.

Det er som udgangspunkt en betingelse, at du kan fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Hvorvidt en BPA vil være den rette støtte for dig, afklares sammen med en sagsbehandler eller visitator fra Myndighedsafdelingen eller sundheds- og omsorgsområdet gennem samtale og indhentelse af helbredsoplysninger.

Oftest vil sagsbehandleren og/eller visitatoren aflægge dig et hjemmebesøg.

Der findes to BPA-ordninger:

En ordning (§95), der er rettet mod borgere, der har omfattende behov for hjælp i hjemmet. Denne ordning varetages af sundheds- og omsorgsområdet.

En anden ordning (§96), der er rettet mod borgere, der har et omfattende behov for hjælp i og uden for hjemmet. Denne ordning varetages af myndighedsafdelingen. 

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende BPA henvises til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.

Kontaktoplysninger

Sundhed og omsorg i forhold til § 95 BPA
Tlf.: 89 59 21 10

Myndigheds- og visitationsenheden Voksenteam i forhold til § 96 BPA
Torvet 3
8500 Grenaa
Tlf.: 89 59 10 00