Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hjælp i hverdagen

Hvordan og hvad kan du få hjælp til i Norddjurs Kommune

Gul Cirkel 100Px

Hjælp i hjemmet

Her finder du oplysninger om, hvor du skal henvende dig, hvis du får brug for praktisk hjælp, personlig pleje eller anden hjælp.

Gul Cirkel 100Px

Hjælpemidler

Hvis du har problemer med at færdes eller ikke længere kan holde på koppen, kan du måske hjælpes med et hjælpemiddel.

Gul Cirkel 100Px

Madservice

Madservice er Norddjurs Kommunes tilbud til de borgere, der ikke selv man lave varm mad.

Gul Cirkel 100Px

Kontaktpersoner og ledsagelse

Norddjurs Kommune tilbyder en støtte- og kontaktperson til personer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Gul Cirkel 100Px

Kørsel

Er du ude af stand til at transportere dig selv, kan Norddjurs Kommune hjælpe dig.

Gul Cirkel 100Px

BPA

Borgerstyret Personlig Assistance

Gul Cirkel 100Px

Utilsigtede hændelser

Hjælp os med at lære, hvis det går galt.