Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Træning og rehabilitering

Du kan få hjælp til genoptræning, hvis du har fået sygehusbehandling eller har oplevet ændringer i dine færdigheder eller dit funktionsniveau

I Norddjurs Kommune har vi fokus på, at træning gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at din selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. 


Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Når du udskrives fra sygehuset, vil Norddjurs kommune modtage en genoptræningsplan, hvis det af sygehuset vurderes, at du har behov for genoptræning, når du kommer hjem.

Når Norddjurs Kommune har modtaget din genoptræningsplan, vil du blive kontaktet af et af kommunens træningssteder.


Genoptræning ved funktionsnedsættelse

Hvis du oplever et pludseligt tab af funktioner eller færdigheder fx forårsaget af sygdom eller fald, kan Norddjurs Kommune tilbyde dig genoptræning.

Hvis du ikke har en genoptræningsplan fra sygehuset, men har behov for genoptræning, skal du ansøge hos visitationen om at blive godkendt til et træningsforløb.


Åben rygrådgivning

Læs om tilbuddet hold ryggen rask.


Træningstyper

Træningsforløbet tilrettelægges ud fra dine mål, træningsbehov og kommunens kvalitetsstandarder og vil forløbe i en begrænset periode.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold og kan bl.a. bestå af fysisk træning, træning af daglige færdigheder (fx påklædning) samt træning via aktiviteter.

I særlige tilfælde kan træningen foregå i bassin eller på døgnophold.

Træningen varetages af ergoterapeuter, fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale.


Frit valg

Som borger har du ret til at vælge træning i en anden kommune, eller du kan vælge mellem de to træningsenheder, vi har i Norddjurs Kommune.

Vi gør opmærksom på, at der er mulighed for afslag på ansøgninger, såfremt der ikke er plads på det ønskede træningssted.


Pris

Hvis du er visiteret til træning, er det som udgangspunkt gratis.

Du skal som borger dog selv betale for eventuelle materialer, der indgår i træningen og for benyttelse af varmtvandsbassinet.

Hvis du er på døgnafdeling betaler du mad, linnedleje og vask efter Norddjurs Kommunes gældende takster.


Transport til træning

Her kan du læse mere om reglerne for kørsel.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende træning henvises til kvalitetsstandard for træning som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.

Du kan også læse mere om genoptræning og lovgivningen herom på sundhed.dk (åbner nyt vindue).