Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Botilbud

Lempelse af besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet.

Orientering om ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale tilbud og om mulighed for at indføre midlertidige lokale restriktioner for besøg

Social- og indenrigsministeren har besluttet at ophæve det generelle besøgsforbud på tilbud på socialområdet. Forbuddet ophæves den 24. juni 2020.

Dette betyder, at besøg igen fra dette tidspunkt som udgangspunkt kan ske som normalt på sociale tilbud, og at der således ikke i udgangspunktet gælder særlige restriktioner for afviklingen af besøg.

Selvom muligheden for besøg normaliseres, er det fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19), herunder i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Mulighed for lokale restriktioner

Når muligheden for besøg på sociale tilbud normaliseres, er det vigtigt, at det fortsat er muligt at skærme og beskytte fysisk svage beboere. Derfor indføres der samtidig regler, som rent undtagelsesvist giver ledelsen på sociale tilbud mulighed for lokalt at begrænse eller afskære besøgendes adgang til tilbuddet, når visse nærmere betingelser er opfyldt.

Disse betingelser fremgår af bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020 om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner på anbringelsessteder og botilbuddet m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Corona-virussygdom 2019 (COVID-19).

Hvis der træffes beslutning om at begrænse eller afskære besøg, er der dog fortsat mulighed for at få besøg i ”kritiske situationer” eller af 1-2 faste besøgspersoner, som udpeges af tilbuddets ledelse.

Det er vigtigt, at tilbuddene overholder de generelle sundhedsfaglige retningslinjer om at holde afstand, sikre god håndhygiejne og rengøring, som er de vigtigste midler til at forebygge smitte. 

Øvrige aktiviteter

Fælles ferieture på tværs af tilbuddene er aflyst. I stedet afholdes kortere og længere ferieture for beboerne i de enkelte botilbud. 
Voksen- og plejeudvalget har afsat en pulje på 1 mio. kr. til aktiviteter, som kan afhjælpe ensomhed hos udsatte og sårbare borgere under covid-19.
Den del af puljen, som vedrører socialområdet, anvendes blandt andet til: 
  • Indkøb af Ipads til udlån til beboere og pårørende
  • Udflugter i små grupper
  • Udendørs teaterforestillinger
  • Musikterapeut, som vil lave samspil på botilbuddene
  • Naturvejleder, som vil inspirere beboere og medarbejdere til anderledes aktiviteter i naturen
  • Styrket bostøtteindsats 
 

Pressekontakt

Mathilde Loft Nørgaard
Kommunikationsmedarbejder
Email: mln@norddjurs.dk
Mobil: 21 37 55 42

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).