Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhed og omsorg - coronavirus

For at begrænse risikoen for coronasmitte og beskytte ældre, syge og svage borgere, som er særligt udsatte, vil der være afledte konsekvenser på alle sundheds- og omsorgsområdets tilbud.

Der vil være fokus på at sikre den nødvendige hjælp til alle borgere.

Klik på links for at få mere information om et givent område.


Bemærk!

Du skal altid ringe til din læge

  • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
  • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
  • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.


Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk

  • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.


Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk

  • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
  • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Læs mere om:

Fra mandag 7. september bliver det nemmere for børneforældre at finde rundt i viften af test-tilbud.


Læs mere om:

Information til brugere af sygeplejeklinikken om forholdsregler i forbindelse med corona.


Læs mere om:

Alle aktiviteter på daghjem og aktivitetssteder på sundheds- og omsorgsområdet er lukkede.


Læs mere om:

Norddjurs Kommunes hjemmepleje og hjemmesygepleje fungerer stadig hele døgnet.

Der opfordres til at udvise forsigtighed og tage ekstra hensyn for at undgå at smitte.

Pårørende og besøgende hos de ældre, syge og svækkede opfordres til at undgå besøg, hvis man selv kan medbringe virus.


Læs mere om:

Alle medarbejdere i Norddjurs Kommune bliver løbende opdateret på, hvilke anbefalinger Sundhedsstyrelsen udstikker for brug af værnemidler.


Læs mere om:

Træning er vigtigt for at fastholde en god helbredstilstand. Der er mange ting man selv kan gøre i det daglige.


Læs mere om:

Sundhedsskolen genåbner på en ny måde.


Læs mere om:

Det er igen muligt at besøge din berørende på alle vores plejecentre, dette er muligt både udendørs såvel som indendørs. Det anbefales fortsat, at der holdes minimum 2 meters afstand fra person til person.


Læs mere om:

Hjælpemiddeldepotet har åbent, men med en prioritering af absolut nødvendige leveringer. Der skal derfor forventes ventetid, med mindre behovet er akut.


Læs mere om:

Al vejledning omkring høreapparater er aflyst indtil videre. Træning ved talepædagog er aflyst indtil videre.


Læs mere om:

Norddjurs Kommune kan nu tilbyde udlån af boliger til borgere, der er smittet med COVID-19. Tilbuddet gælder borgere, som ikke har mulighed for at isolere sig i egen bolig.

 

Tilmeld dig Ældretelefonen

Savner du også de hyggelige samtaler i hverdagen?

Coronakrisen gør at mange savner selskab. Tilmeld dig Ældretelefonen – og få en ven at tale med.

Aeldresagen Telefonvenner Billede

Nyheder om coronavirus

Bemærk, at disse nyheder kan være uaktuelle og ikke længere gældende. Dette er særligt vigtigt at være opmærksom på ift. nyheder om test og vaccine. Orienter dig derfor ALTID på Region Midtjyllands hjemmeside ift. aktuel status på test og vaccination.

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).