Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udlån af frivillig isolationsbolig

Norddjurs Kommune kan nu tilbyde udlån af boliger til borgere, der er smittet med COVID-19. Tilbuddet gælder borgere, som ikke har mulighed for at isolere sig i egen bolig.

Hvem henvender til buddet sig til?

Målgruppen for tilbuddet om ophold på en isolationsfacilitet er voksne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, som enten ikke udviser symptomer på smitte eller blot udviser lette symptomer.

Derudover skal de personer, boligerne henvender sig til i høj grad være selvhjulpne og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale.

Et yderligere kriterie omhandler personens husstand. Man kan komme i betragtning til isolationsboligen, hvis man deler husstand med:

  1. mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,

  2. én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller

  3. én eller flere personer med øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 og i øvrigt omfattet af ovenstående målgruppe, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Personer som opholder sig midlertidigt i Danmark

Personer, som ikke har bopæl, men som opholder sig midlertidigt i Danmark er også omfattet af målgruppen for ophold i isolationsboligen Det betyder, at f.eks. udenlandske statsborgere, der opholder sig midlertidigt i Danmark, herunder som turister, og som almindeligvis alene vil have adgang til akut sygehusbehandling, vil også være omfattet af tilbuddet forudsat, at personen i øvrigt er omfattet af målgruppen for tilbuddet.

Kontakt for yderligere information

Hvis du ønsker at låne en af Norddjurs Kommunes isolationsboliger eller har behov for yderligere information, så kan du rette henvendelse til Sundhed og Omsorg, der kan træffes på følgende telefon:

Hverdage mellem 8.00 – 15.00:
Visitation og hjælpemidler 89 59 21 10

Hverdage mellem 15.00 – 8.00 + Lørdag og søndag:
Hjemmesygeplejen 89 59 20 20

 

Pressekontakt

Mathilde Loft Nørgaard
Kommunikationsmedarbejder
Email: mln@norddjurs.dk
Mobil: 21 37 55 42

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).