Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Træning

Træning er vigtigt for at fastholde en god helbredstilstand.

I Sundhed og træning følger vi retningslinjer vedr. Corona og tilretter løbende tilbuddene efter, hvor meget vi kan åbne ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder at vi passer på hinanden, holder afstand og er så få som muligt forsamlet i Træningscentret.

I Ambulant Træning og Aktivitet er vi på nuværende tidspunkt i gang med at se alle henviste borgere til en individuel vurdering, for derefter at kunne tilrettelægge en plan for den videre træning og/eller aktivitet.

Tilbuddene foregår så vidt muligt udendørs op til 2-3 borgere pr. medarbejder.

Træningsafdelingen:

I Træning vurderes der ud fra, om det er Sundhedsloven §140 eller serviceloven §86.1 og §86.2.

  1. Sundhedsloven §140 Genoptræningsplaner efter udskrivelse fra hospital.
  2.  Serviceloven §86.1 Genoptræningspakke fra visitationen, hvor borger har funktionsfald efter sygdom, men ikke har været indlagt.
  3. Serviceloven §86.2 vedligeholdende træning fra visitationen, hvor borger henvises til træning for at vedligeholde sit funktionsniveau, eller modtage vejledning, så de selvstændigt kan vedligeholde deres funktionsniveau.

Alle borgere vurderes individuelt og tilbydes træning, ud fra størst behov først og ikke alle borgere vil kunne starte med træning straks, men vil så løbende blive kontaktet af deres fysioterapeut.

Alle visiterede borgere får udleveret telefon nummer til deres terapeut, og opfordres til at tage kontakt hvis der sker noget uforudset, eller man bliver bekymret.

Borgerne skal så vidt muligt selvtræne hjemme, efter et individuel tilrettelagt træningsprogram, men i tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre, vil der være kortere forløb, hvor borgeren ses til fremmøde på træningscenter eller besøges i eget hjem.

Aktivitetsafdelingen:

På nuværende tidspunkt tilbyder Aktiviteten:

  • Individuelle hjemmebesøg udendørs ift. socialt tilbud/ensomhed.
  • Gåture med 2-3 borgere
  • Stolegymnastik
  • Cykelture
  • Busture
  • Sang
  • Træning i maskiner

Tilbuddene fra aktivitetsafdelingen tilbydes en gang om ugen eller hver 14. dag.

Da vi ikke kan samle mere end 2-3 borgere ad gangen, betyder det, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan tilbyde at se borgeren fast flere gange ugentligt.

Vedr. Selvtræning

Det er et stort ønske fra rigtig mange af selvtrænerne, at vi får åbnet for træning igen.

Desværre er det endnu ikke muligt pga. Sundhedsstyrelsens fortsatte retningslinjer for afstand mellem personer der træner, rengøring af lokaler og maskiner, så vi vurderer at det endnu ikke kan lade sig gøre på forsvarlig vis.

Da det således ser ud til at trække ud til efter sommerferien, pauserer vi betaling for selvtræning. Desværre kan vi ikke nå at stoppe betalingen for juli, men til gengæld vil resten af 2020 være betalingsfri.

Alle der er registrerede selvtrænere i dag, er automatisk med igen når vi åbner, med mindre andet ønskes.

Dato for åbning vil blive annonceret på Norddjurs Kommunes Hjemmeside samt i de lokale ugeaviser.

Vi håber på jeres forståelse og ønsker god sommer.

Cafeer og døgnrehabilitering

Cafeerne i Auning og Posthaven er fortsat lukkede og der er ikke sat dato for genåbning pt.

Døgnrehabilitering/træning i Træningscenter Auning fortsætter uændret.

 

Pressekontakt

Mathilde Loft Nørgaard
Kommunikationsmedarbejder
Email: mln@norddjurs.dk
Mobil: 21 37 55 42

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).