Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 i skolen

Se retningslinjer for forebyggelse af COVID-19 i skolerne i Norddjurs Kommune.

Må jeg komme ind på skolen, når jeg afleverer og henter mit barn?

Som udgangspunkt skal man aflevere og hente sit barn udendørs. Hvis forholdene tillader det, kan ledelsen lokalt beslutte, at forældre kan aflevere og hente inde, under særlige betingelser.

Husk altid at holde 1 meters afstand til andre børn og forældre.

Du må ikke komme ind på skolen, hvis du har symptomer på COVID-19.

Skal jeg bruge mundbind eller visir, når jeg besøger skolen?

Forældre skal bære mundbind eller visir, når de henter og afleverer børn. Husk at mundbind eller visir kun er et supplement – hold stadig afstand og sørg for god håndhygiejne.

Hvis forældre og børn over 12 år færdes på skolens matrikel i en ikke-skole-relateret sammenhæng, for eksempel ved en fritidsaktivitet, er der krav om mundbind. Der er her tale om en anden situation, og skolen anses som et ”offentligt tilgængeligt rum”. Det kan være i skolens sportshal, svømmehal eller på biblioteket.

Kravet om mundbind er i disse situationer som i andre offentlige rum.

Hurtigtest på skolen

I forbindelse med genåbningen af skolerne opfordres alle elever, der er fyldt 12 år, til at blive testet for COVID-19 to gange ugentligt, når de møder fysisk frem på skolen. Testen bør ikke være mere end 72 timer gammel og testsvaret skal være negativ.

Elever der er fyldt 12 år, som har fast fysisk fremmøde på skolen (ikke udeundervisning), vil blive tilbudt test på skolen. For elever under 15 år, skal forældre give samtykke til test. Elever der er fyldt 15 år kan selv give samtykke til test. Forældre vil få informationer om samtykke og test på skolen fra skolen.

Gælder forsamlingsforbuddet også på skolen?

Nej. Aktiviteter i skolen er undtaget forsamlingsforbuddet. Det anbefales, at alle mødeaktiviteter som eksempelvis forældre- og bestyrelsesmøder udskydes eller afholdes virtuelt.

Af pædagogiske eller undervisningsmæssig hensyn, kan skolen fravige den generelle anbefaling om 1 meters afstand indenfor klassen.

Må vi afholde sociale arrangementer?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at skolen aflyser alle arrangementer, der har et socialt sigte. Anbefalingen gælder også private arrangementer, som forældre arrangerer, såsom børnefødselsdage.

Det gælder også, selvom børnene færdes sammen i løbet af en almindelig dag. Formålet med anbefalingen er at begrænse perioder med tæt kontakt til andre og dermed forebygge smittespredning.

Hvad er symptomer på COVID-19?

De typiske symptomer på COVID-19 er:

  • Tør hoste
  • Ondt i halsen
  • Feber
  • Hovedpine
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Muskelsmerter

Det skal du være opmærksom på:

Se på dit barn og vurder barnets samlede almene tilstand, ligesom du plejer at gøre, når der ikke er COVID-19-epidemi. Hvis dit barn ikke er frisk, skal du holde det hjemme for at undgå, det smitter andre børn og voksne.

Under COVID-19-epidemien skal du være særlig forsigtig, hvis dit barn har symptomer og virker sløj. Du skal undgå at sende dit barn afsted, før barnet er helt rask. Hvis der er tale om symptomer på Covid-19, må barnet ikke komme i skolen, før barnet har været symptomfri i 48 timer eller har fået en negativ test.

Hvis dit barn har tegn på sygdom - det kan være symptomer fra luftveje som forkølelse, feber eller utilpashed - skal dit barn blive hjemme.

Hvis dit barn er syg og symptomerne giver anledning til bekymring, bør du ringe til egen læge.

Hvornår bliver mit barn sendt hjem fra skole til test?

Børn og voksne i skoler skal hjem til test, hvis:

  • De udvikler symptomer på COVID-19

  • De har været i nær kontakt med en COVID-19-smittet. For børn i skole sker det, når et barn i klassen er konstateret smittet med COVID-19, eller når skolen vurderer, at dit barn har været i tæt kontakt med en, der er smittet med COVID-19.

Virusvarianter

Der findes forskellige varianter at coronavirus. Retningslinjerne for hvordan vi håndterer smitte, er de samme uanset virusvariant.

Hvornår må mit barn vende tilbage igen efter at være blevet sendt hjem?

Ved symptomer på COVID-19

Hvis barnet sendes hjem, fordi det har symptomer, opfordres I til at lade barnet teste. Barnet skal testes hurtigst muligt. Hvis testen er negativ, må barnet komme tilbage i skolen, når det er frisk og kan deltage i dagligdagen.

Hvis barnet testes positiv, må barnet komme tilbage i skolen, når det har været symptomfri i 48 timer.

Ved en positiv test for coronavirus, tilbyder Coronaopsporing hjælp til at opspore nære kontakter. Kontakt Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Hvis barnet har symptomer, men ikke bliver testet, skal barnet være hjemme, indtil det har været symptomfri i 48 timer.

Nære kontakter til en COVID-19-smittet

Hvis barnet sendes hjem som nær kontakt, skal barnet i de fleste tilfælde testes 2 gange. Barnet skal testes første gang 4 dage efter, at barnet sidst var i nær kontakt med den smittede og igen 2 dage efter den første test. Det vil sig på 4. og på 6. dagen efter den seneste nære kontakt med den smittede.

Barnet må komme tilbage i skole hvis svaret på 2. test (på 6. dagen) er negativ.

Hvis barnet testes positiv men ikke har symptomer, skal barnet blive hjemme i 7 dage fra testen er taget.

Hvis barnet testes positiv og har symptomer eller udvikler symptomer, skal barnet blive hjemme, indtil det har været symptomfri i 48 timer.

Hvis barnet ikke bliver testet, skal barnet blive hjemme i 7 dage.

Hvis der er gået mere end 6 dage, efter barnet sidst var i nær kontakt med den smittede, skal barnet kun testes én gang. Hvis der er gået mere end 14 dage, siden barnet var i nær kontakt med den smittede, og ikke har udviklet symptomer, skal banet ikke testes.

Børn under 12 år kan undtages for test, men hvis de har været nær kontakt til en smittet anbefales det, at barnet bliver testet. At teste for COVID-19 og få opsporet smittekæderne er afgørende for at stoppe smitten i skolen.

Vær ekstra opmærksom på mulige symptomer på COVID-19 i 14 dage efter nær kontakt med den smittede, også selv om barnets test var negativ.

Må barnet komme i skole, hvis en person i husstanden er smittet med COVID-19?

Nej. Er der en COVID-19-smittet i hjemmet, som ikke er isoleret, skal barnet blive hjemme og må først komme tilbage i skole, når ingen i husstanden er smittet, og barnet selv er testet og konstateret rask. Det betyder, at når den smittede person i husstanden er smittefri og helt rask (ikke har haft symptomer i 48 timer, eller har været hjemme i 7 dage efter, at testen er foretaget), skal barnet testes og vente på testsvar, før det igen må komme i skole.

Ring til Coronaopsporing på 32 32 05 11 for vejledning og henvisning til tests.

Hvis den smittede er isoleret fra de øvrige medlemmer af husstanden, skal barnet testes 3 gange. Første test skal tages hurtigst muligt efter at den smittede er blevet isoleret, 2. test på 4. dagen og 3. test på 6. dagen efter isolation. Er alle tre tests negative, må barnet komme i skole.

Isolation i hjemmet:

Undlad tæt fysisk kontakt, som kys og kram, og hold mindst 2 meters afstand til andre. Undgå at sove sammen og at tilbringe længere tid i samme rum.

Brug et separat toilet/badeværelse. Hvis det ikke er muligt, bør den smittede selv rengøre overflader, som f.eks. håndtag og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Norddjurs Kommune stiller isolationsbolig til rådighed, hvis man ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem.

Hvad hvis mit barn selv tidligere har været smittet med COVID-19?

Hvis barnet har været smittet inden for de seneste 12 uger:

Hvis dit barn har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 uger og får symptomer, skal barnet blive hjemme, indtil barnet har været symptomfri i 48 timer.
Hvis man indenfor 12 uger - efter at have være smittet med COVID-19 – igen får COVID-19-lignende symptomer, er det mindre sandsynligt, at man har COVID-19, og derfor skal man ikke testes.

Børn, som har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 uger, som har været i nær kontakt med en smittet, skal kontakte Coronaopsporing på 32 32 05 11. Det gælder også, hvis barnet bor sammen med en smittet person.

Hvis barnet har været smittet for mere end 12 uger siden:

Hvis der er gået 12 uger eller mere, siden dit barn var smittet med COVID-19, og barnet igen får COVID-19-lignende symptomer eller har været i nær kontakt med en smittet, skal man gøre som alle andre.

Det vil sige, at barnet skal testes og/eller isoleres og må ikke komme i dagtilbud. Bliver barnet testet positiv, er barnet ny-smittet, og de personer, barnet har været i nær kontakt med, er at betragte som ’nære kontakter’. Som i alle andre tilfælde med smittede børn eller voksne skal alle ’nære kontakter’ sendes hjem til test.

Hvad hvis mit barn eller jeg som forælder har været ude at rejse?

Danmark har indført krav om test og isolation for personer der rejser til Danmark fra udlandet. Kravene indebærer, at alle der rejer ind i Danmark, skal testes før og efter indrejse. Alle, som indrejser fra orange og røde lande skal efterfølgende isoleres i 10 dage. Der er ikke krav om isolation for indrejsende fra gule lande.

Der gælder altså følgende:

Børn, der har været i udlandet (orange og røde lande), skal i 10 dages isolation efter hjemkomst, før de igen kan komme i skole. Isolationen kan brydes ved negativt testsvar (PCR test) foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Hvis et barns forælder har rejst til udlandet (orange og røde lande), opfordres forælderen til at isolere sig fra barnet ved hjemkomst og indtil forælderen er blevet testet negativ (negativt PCR testsvar foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark). Hvis barnet ikke er isoleret fra den pågældende forælder, må barnet ikke komme i skole, før forælderen er testet og har fået negativt.

Hvordan booker jeg tid til test?

Hvis dit barn er under 15 år, kan du som forælder bestille tid til PCR-test til dit barn ved at bruge dit eget NemID.

Du skal altid ringe til din læge, før du bestiller tid, hvis:

Dit barn har symptomer på COVID-19, og du er bekymret og gerne vil tale med en læge.

Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan selv booke tid til test på www.coronaprover.dk, hvis:

Dit barn har milde symptomer, der kunne være COVID-19, men barnet er ikke så sygt, at du har behov for at tale med jeres læge.

Dit barn har været i nær kontakt med en smittet. I dette tilfælde skal du testes 2 gange – kontakt Coronaopsporing først på tlf. 32 32 05 11 for at få rådgivning og blive henvist til de 2 tests. Herefter kan der bestilles tid til de to tests på coronaprover.dk.

Hvis dit barn hverken har symptomer eller har været nær kontakt, men du ønsker test af anden årsag.

Brug af hurtigtest?

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut anbefaler ikke brug af hurtigtests til smitteopsporing i dagtilbud og skoler.

Ved symptomer eller som nær kontakt, skal man altid vælge en PCR-test
(podning i halsen).

Hurtigtest bruges til løbende at teste raske personer over 12 år, der ikke er nære kontakter til en smittet.

Hurtigtests har den fordel, at de giver hurtigt svar, men testen er mindre følsom end PCR-testen.

Hvis du eller dit barn har fået en hurtigtest med et positivt svar, skal I forholde jer som hvis I havde modtaget et positivt svar på en PCR test. Men I skal hurtigst muligt have taget en opfølgende PCR-test, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om I er smittet med en virusvariant.

Hvis I ikke kan få en tid til PCR test samme dag på coronaprover.dk, kan I kontakte Coronaopsporing på 32 32 05 11 for at få henvisning til test. Herefter bestilles tid på coronaprover.dk.