Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kultur og fritid

Læs mere om tiltag i forhold til coronavirus på kultur - og fritidsområdet.

Dansk Idrætsforening: Spørgsmål og svar

Se spørgsmål og svar på de mest almindelige forespørgsler til DIF pr. 23. september 2020.


Norddjurs biblioteker åbner mandag den 18. maj

Efter de udsendte retningslinjer må man ikke tage ophold, derfor er der ingen andre aktiviteter, foredrag, møder, læsekredse mm. - så der er ikke adgang til mødelokaler, computere, printere, hyggekroge til børn eller områder, hvor man kan sidde.


Kulturministeriets initiativer og hjælpepakker til kultur og fritid

Her finder du alle kompensationsordninger, som du kan søge på Kulturministeriets område.

Øvrige kompensationsordninger kan findes på virksomhedsguiden.


DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

Så er der åbnet op for DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, som er åben for ansøgninger fra 1. maj til og med 15. maj 2020.

DIF og DGI´s corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Pengene i puljen kommer fra Kulturministeriet på baggrund af en politisk aftale indgået af et bredt udsnit af folketingets partier.

Corona- hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere).

Disse foreninger henvises til lønkompensationordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer.

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI.

Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport.

DUF Covid 19 nødpulje

Nødpuljen kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.

Ansøgningsperiode: 29. april – 10. maj 2020.


Statens Kunstfond: Til alle honorarstøttede musikforeninger og spillesteder

Nye retningslinjer for brugen af honorarstøtte til rytmiske spillesteder, som har fået tilskud fra Statens Kunstfond i 2020. Retningslinjerne gælder for koncerter, som er planlagt til afholdelse i perioden 9. marts – 8. juni 2020.

 

Pressekontakt

Mathilde Loft Nørgaard
Kommunikationsmedarbejder
Email: mln@norddjurs.dk
Mobil: 21 37 55 42

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).