Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden og sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19.

En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via NemRefusion.

Selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en papirblanket, som kan findes på KL’s hjemmeside. Blanketten skal indleveres til din kommune.

Yderligere spørgsmål kan desuden rettes til

Norddjurs Kommunes hotline for virksomheder på tlf.: 23 99 42 38

Kommunes Sygedagpengeafdeling på tlf.: 89 59 19 30 / 89 59 19 26

Er din virksomhed ramt af forbud

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke på grund af corona-udbruddet, kan få kompensation på 100 procent af de faste udgifter uden for reglerne om sygedagpenge.

Det kan eksempelvis hjælpe frisøren eller de restauranter, som siden onsdag den 18. marts har måttet lukke midlertidigt grundet regeringens tiltag for at inddæmme corona-smitten.

Nærmere oplysninger kan fås ved at kontakte:

Erhvervsstyrelsen Hotline coronavirus/covid-19 på tlf. 72 20 00 34

 

Pressekontakt

Mathilde Loft Nørgaard
Kommunikationsmedarbejder
Email: mln@norddjurs.dk
Mobil: 21 37 55 42

Links om coronavirus

Besøg følgende sider for nyeste information.

Coronasmitte.dk

På siden coronasmitte.dk har de danske myndigheder samlet alle informationer om coronavirus/covid-19.

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 70 20 02 33.

Info about coronavirus in English

FAQ on outbreaks of pneumonia caused by a novel coronavirus (COVID-19).