Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Plejecentre og corona

Lempelser og begyndende genåbning på plejecenterområdet

De generelle anbefalinger til forebyggelse af smittespredning gælder uændrede.

Hold afstand, sprit hænder, nys/host i ærmet, bliv hjemme, hvis du er syg, bliv testet osv.


Mundbind

Der er IKKE længere krav om mundbind ved besøg på plejecentre – hverken for beboere, medarbejdere, pårørende eller frivillige. Man må bevæge sig frit på plejecentrets lokaliteter og have kontakt med flere beboere samme dag.

Ophold i fællesarealer og sociale arrangementer i fællesarealer

Besøgende og frivillige må nu opholde sig i fællesarealerne.

Her er man underlagt de gældende regler om afstand (2 meter), arealkrav (4 kvm, dog 2 kvm, hvis der er tale om siddende/liggende aktiviteter), ligesom forsamlingsforbuddet vil være gældende.

Der vil være opslag i lokalerne om, hvor mange, der kan opholde sig i rummet samtidig.
Adgang til boligerne: Det betyder også, at adgangen til boligerne uhindret kan foregå gennem fællesarealerne.


Frivillige

De generelle smitteforebyggende tiltag gælder fortsat. Dvs. at de frivillige bør holde afstand (2 meter) til beboerne, hvis det er usikkert, om beboerne er vaccineret eller ej. 
Hvis en frivillig har tæt kontakt til en beboer, som ikke er vaccineret, da kan den frivillige overveje at benytte mundbind.

Det er igen muligt at have aktiviteter og besøg af frivillige på de enkelte plejecentre. Den enkelte plejecenterleder står for kontakten som tidligere.

Åbne aktiviteter og åben træning: Dette vil være en mulighed fra den kommende uge. Der vil være stikprøvekontrol af coronapas.

For åben trænings vedkommende vil der blive annonceret som lovet tidligere. Der vil være en tilmeldingsproces, som skyldes de særlige restriktioner, der er lige på dette område.


Cafe tilbud

På de plejecentre, hvor der er cafe, vil der blive åbnet for dette igen fra den 9. juni. Her skal der forevises coronapas.

Hvis du har spørgsmål i forhold til ovenstående vejledning, er du velkommen til at kontakte en leder eller en medarbejder på det enkelte plejecenter/genoptræningsplads.

 

Nyheder om coronavirus

Bemærk, at disse nyheder kan være uaktuelle og ikke længere gældende. Dette er særligt vigtigt at være opmærksom på ift. nyheder om test og vaccine. Orienter dig derfor ALTID på Region Midtjyllands hjemmeside ift. aktuel status på test og vaccination.

Covid 19 - tal for Norddjurs Kommune

Følg linket herunder til Statens Serum Institut og se bl.a. antal smittede med Covid-19.

Klik på Norddjurs på kortet for at se tallene og på pil frem/tilbage i samme kort nederst til højre for info om f.eks. antal tests, positivprocenter mm.

Find dit sogn ved at indtaste adresse.