Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stemmeproblematikker

Hvis du har stemmegener eller oplever stemmetræthed i hverdagen, på jobbet eller efter sygdom, kan du få undervisning af kommunens logopæd/talekonsulent

I Norddjurs Kommune er der ansat en logopæd der tager sig af stemmevanskeligheder hos kommunens borgere.

Du skal henvises af en øre-næse-halslæge og visiteres til undervisning via kommunens visitation.

Stemmeforløbet indledes med en udredning og en samtale. Herigennem afklares behov for yderligere indsats og en undervisningsplan iværksættes.


Forløb

Tilbuddet er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke vanskeligheder og ressourcer. Det kan indeholde en eller flere af følgende indsatser:

  • Individuel undervisning og/eller gruppeorienteret undervisning og vejledning
  • Vejledning og rådgivning 
  • Opfølgning

Undervisningen foregår primært på kommunens træningscentre.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende taleundervisning henvises til kvalitetsstandard for høre-, tale- og synsområdet, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.