Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tandpleje

Hvis du har en nedsat funktionsevne, der bevirker, at du ikke kan anvende et almindeligt tandlægetilbud, kan du ansøge om at få special- eller omsorgstandpleje

Specialtandpleje tilbydes til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne f.eks. som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese, hjerneskade og sjældne medfødte sygdomme.

Der tilbydes omsorgstandpleje til borgere, som har nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, og derfor ikke kan benytte de almindelige tandlægetilbud.

For hver borger, der visiteres til Omsorgstandpleje eller Specialtandpleje, udfyldes et visitationsskema af en fagperson, som derefter sender det videre til Den Kommunale Tandpleje.


Læs mere

Læs mere om omsorgstandpleje og specialtandpleje på den kommunale tandplejes hjemmeside. Her kan du også som pårørende og personale finde masser af relevant information.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende tandpleje henvises til kvalitetsstandarderne for omsorgstandpleje og specialtandpleje, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.