Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomisk hjælp

Tilskud til merudgifter, du har i din dagligdag

Merudgifterne er udgifter, der relaterer sig til en varigt nedsat funktionsevne.

For at søge dækning er merudgifter skal du derfor være mellem 18 år og folkepensionsalderen og have en varig nedsat funktionsevne.

Læs mere om regler for dækning af merudgifter, og om hvilke typer udgifter, der kan være nødvendige merudgifter på borger.dk.


For yderligere oplysninger eller ansøgning om dækning af merudgifter kontaktes:


Myndighedsafdelingens voksenteam
Torvet 3, Grenaa
Telefon 89 59 10 00

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende økonomisk hjælp, henvises til kvalitetsstandard for økonomisk hjælp, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder (pdf).