Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Talepædagog

Hvis du i forbindelse med en erhvervet hjerneskade får omfattende tale-, læse- eller skrivevanskeligheder, kan du modtage undervisning fra kommunens talepædagog

Norddjurs Kommune har en talepædagog, der tager sig af kommunikationsvanskeligheder hos borgere med erhvervet hjerneskade. For at modtage undervisning, skal du visiteres til det først.


Forløb

Forløbet indledes med en udredning, der består af en række tests. Herigennem afklares behov for yderligere indsatser.

Varighed og omfang tildeles på baggrund af behov for hjælp. Det vil sige, at tilbuddet er individuelt tilrettelagt og tilpasset borgerens specifikke vanskeligheder og ressourcer. Tilbuddet kan indeholde en eller flere af følgende indsatser:

  • individuel og/eller gruppeorienteret undervisning og vejledning
  • opfølgning
  • vejledning og rådgivning af ramte pårørende og andre faggrupper

Undervisningen foregår på kommunens træningscentre eller i eget hjem.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende taleundervisning henvises til kvalitetsstandard for høre-, tale- og synsområdet, som du finder under kommunens kvalitetsstandarder.