Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktiviteter og tilbud

I Norddjurs Kommune tilbyder vi hjælp og vejledning til borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Hjerneskadecaféen

Hjerneskadecaféen er et hyggeligt sted, hvor du kan mødes med andre, som har fået en skade på hjernen efter eksempelvis en blødning eller blodprop i hjernen, eller hvis du har været udsat for et trafikuheld.

Der er cafétilbud i Grenaa.

Frivillige tilbud

Hjernesagen tilbyder sociale samværsgrupper for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende i Norddjurs Kommune.

Se desuden forskellige tilbud på hjerneskadeforenings hjemmeside.