Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhvervet hjerneskade

Følgerne efter en hjerneskade griber ind i hele livet

Der er stor forskel på, hvordan den enkelte rammes. Dit rehabiliteringstilbud vil blive sammensat, så det retter sig mod de skader, du har pådraget dig.

Norddjurs Kommune arbejder sammen med hospitalet, dig selv og dine pårørende for at sikre dig et godt forløb, så du kan komme tilbage til et hverdagsliv hurtigst muligt.

Se mere i brochuren Genstart efter erhvervet hjerneskade.


På siderne her kan du finde mere information om:


For yderligere information om de afdelinger der varetager nogle af kommunens rehabiliteringstilbud, kan du følge nedenstående links:

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade henvises til kommunens kvalitetsstandarder.