Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om demens

Demens er en fællesbetegnelse for mange forskellige sygdomme i hjernen

Hvad er demens?

Demens er betegnelsen for den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom, der medfører forandringer i hjernen. Sygdommen viser sig typisk hos ældre over 65 år, men man kan også få en demenssygdom som 40 eller 50-årig.


Tegn på demens

 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende overblik over daglige gøremål
 • Besvær med at orientere sig
 • Humørsvingninger
 • Nedsat initiativ
 • Social isolation
 • Mistænksomhed
 • Træthed
 • Sprogforstyrrelser
 • Generel ændret adfærd


Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tror, jeg selv har demens?

 • Tal med dine nærmeste om din bekymring
 • Kontakt din egen læge
 • Kontakt demenskonsulenten i dit nærområde
 • Kontakt Demenslinien på tlf. 58 50 58 50 (Det er anonym og frivillig rådgivning fra Alzheimerforeningen)
 • Kontakt hjemmeplejen


Hvad kan jeg gøre, hvis jeg tror én, jeg kender, har en demenssygdom?

 • Støt op om små og større hverdagsproblemer hos vedkommende
 • Tal åbent om problemerne med vedkommende
 • Kontakt demenskonsulenten i dit nærområde


Hvor kan jeg få hjælp?

Det er vigtigt så tidligt som muligt i forløbet at have nogen at tale med om de udfordringer, der kan opstå. Norddjurs Kommune kan tilbyde:

 • Samtale, støtte og vejledning ved vore demenskoordinatorer
 • Hjemmehjælp tilpasset den enkeltes behov
 • Samarbejde med hjemmesygeplejen og gerontopsykiatrisk afdeling og Demensklinikken Aflastningsophold og akutophold
 • Udredningsophold
 • Tilbud om pårørendegruppe
 • Tilbud om forløb i et af kommunens tre dagcentre.

Statistik Norddjurs Kommune


Andre nyttige links

 

Tilmeld dig Ældretelefonen

Savner du også de hyggelige samtaler i hverdagen?

Tilmeld dig Ældretelefonen – og få en ven at tale med.

Har du lyst til et opkald?

Så ring 82 82 03 00 hverdage mellem kl. 9 og 15 eller tilmeld dig på www.ældretelefonen.dk.

Aeldresagen Telefonvenner Billede