Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dagcentre i Norddjurs Kommune

Vi kan noget - og vi gør det med hjertet!

Hvad er Dagcenter Norddjurs?

Dagcenter Norddjurs er et tilbud til borgere som bor i eget hjem, som har fået konstateret en demens sygdom, og har behov for fysisk, kognitiv eller social træning.

Dagcentrene fordeler sig på tre destinationer i kommunen, Damhuset i Allingåbro, Hytten i Grenaa og Oasen i Glesborg. Damhuset og Hytten har plads til 7 borgere og 2 medarbejdere pr. hold, Oasen 6 borgere og 2 medarbejdere pr. hold.

Vores personale er veluddannet og er i løbende dialog med demenskoordinatorer og midlertidig afdeling på Demenscenter Fuglsanggården.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med demensdiagnose og som har svært ved at profitere af kommunens øvrige tilbud, borgere som socialt kan være i samvær med andre.

Nye borgere indvisiteres efterhånden som der opstår ledige pladser. I tilfælde af man ikke længere vurderes til at tilhøre målgruppen, vil man blive udvisiteret.


Hvordan kommer man i betragtning til tilbuddet?

Det er demenskoordinatorerne der visiterer til tilbuddet, ud fra Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard for området. Denne kvalitetsstandard er vedtaget af kommunalbestyrelsen med afsæt i servicelovens paragraf 86, stk. 2.

 

Tilmeld dig Ældretelefonen

Savner du også de hyggelige samtaler i hverdagen?

Tilmeld dig Ældretelefonen – og få en ven at tale med.

Har du lyst til et opkald?

Så ring 82 82 03 00 hverdage mellem kl. 9 og 15 eller tilmeld dig på www.ældretelefonen.dk.

Aeldresagen Telefonvenner Billede