Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Demens i Norddjurs Kommune

Med demenspolitikken ønsker Norddjurs Kommune at sætte yderligere fokus på demensområdet og styrke indsatsen for borgere med demens og deres pårørende

Demens er en sygdom, som ikke på nuværende tidspunkt kan kureres, men der er mulighed for at afhjælpe, lindre og udsætte demenssymptomerne.

I sammenligning med andre sygdomme indebærer demens særlige udfordringer for såvel den sygdomsramte, som for de pårørende og for de medarbejdere, som yder behandling og pleje.

Demens er betegnelsen for en række kendetegn, der opstår som følge af aftagende hjernefunktioner.

Sygdommen viser sig først og fremmest ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Sygdommen kommer ofte snigende, og i begyndelsen kan det være svært at afgøre, om der er tale om en demenssygdom.

Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen, og det antages, at hver tredje borger over 85 år har demens.

Prognoserne viser, at antallet af borgere, der lever med demenssygdomme i Norddjurs Kommune vil stige.

Norddjurs Kommune vil med demenspolitikken tage højde for udfordringerne på området.

Det er Norddjurs Kommunes ønske, at tilværelsen bliver så god som mulig, både for den enkelte borger med demens og for de pårørende til demente, og at der skabes en sammenhængende indsats på tværs af faggrænser og sektorer med et fælles værdisæt og udgangspunkt.

Norddjurs Kommune kan tilbyde

  • Samtale og støtte v/demenskoordinator

  • Hjemmehjælp tilpasset den enkeltes behov

  • Samarbejde med hjemmesygeplejen, gerontopsykiatrisk afdeling, Demensklinikken

  • Aflastningsophold

  • Tilbud om pårørendegruppe

  • Tilbud om forløb i en af kommunens tre dagscentre

Læs mere om aktiviteter og kommende arrangementer der vedrører demens her på siden eller på Facebook.

Læs mere om demenspolitikken i Norddjurs Kommune.

 

Tilmeld dig Ældretelefonen

Savner du også de hyggelige samtaler i hverdagen?

Tilmeld dig Ældretelefonen – og få en ven at tale med.

Har du lyst til et opkald?

Så ring 82 82 03 00 hverdage mellem kl. 9 og 15 eller tilmeld dig på www.ældretelefonen.dk.

Aeldresagen Telefonvenner Billede